Bilforsikring med portforbud

Gir rabatt på forsikringspremien.

BILFORSIKRING: Ungdom under 26 får rabatt på forsikringen, men må love å ikke kjøre på natta. En GPS-sender i bilen kontrollerer at ungdommen ikke bryter avtalen. Foto: Michael Nørskov Jensen / montasje: Per Ervland
BILFORSIKRING: Ungdom under 26 får rabatt på forsikringen, men må love å ikke kjøre på natta. En GPS-sender i bilen kontrollerer at ungdommen ikke bryter avtalen. Foto: Michael Nørskov Jensen / montasje: Per Ervland Vis mer

Ungdom under 26 år i Storbritannia tilbys 40 prosent rabattert forsikringspremie dersom de ikke kjører mellom klokken 23 og 05.

Det er forsikringsselskapet RSA Insurance som via selskapet Motaquote tilbyr denne nye typen forsikring. Ungdom som ønsker å benytte seg av denne forsikringen, må få en GPS-sender installert i bilen - som registrerer hvorvidt de holder seg til avtalen. Dette skriver det britiske forbrukermagasinet Which.co.uk (du kan se den engelske artikkelen på nettsidene til Which).

Kanskje ikke helt uproblematisk med tanke på personvern og overvåkning? Se hva Datatilsynet sier om saken, lenger ned i artikkelen.

Bakgrunnen for den nye, ungdomsrettede forsikringstypen, er et ønske om å redusere trafikkulykkene blant unge - som ofte skjer i dette tidsrommet.

Enklere å velge forsikringer


GPS-senderen som kobles til bilen, kalles i-kube. Ifølge nettsidene til i-kube, sender GPS-en et signal til forsikringsselskapet dersom bilen brukes i det definerte tidsrommet med portforbud. Dersom ungdommen kjører bilen i de røde timene, altså mellom 23 og 05, kommer en tilleggsavgift på 45 pund per gang (per natt). Bilen er fremdeles forsikret selv ved overtramp av portforbudet - men du må altså betale en tilleggsavgift.

Hva synes du om denne typen bilforsikring? Kunne du vært villig til å installere en GPS-sender i bilen, som ga informasjon til forsikringsselskapet?

Din mening

Dersom dette ble mulig i Norge, ville du takket ja til en slik forsikring med portforbud og GPS-overvåkning - mot en rabatt på forsikringspremien? (Avsluttet)
Nei, aldri(57%)
Ja, absolutt(30%)
Kanskje(14%)
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Ikke diskutert

Codan Forsikring (tidligere Trygg-Hansa Forsikring) i Norge inngår i RSA forsikringskonsern, og burde være det nærmeste norske forsikringsselskapet til å innføre en slik forsikring - slektskapet med det britiske forsikringsselskapet tatt i betraktning.

- Vi har ikke diskutert det i Norge. Jeg vet at det finnes slike forsikringer, men vet lite om det - og det har ikke vært noe diskusjonstema hos oss, sier direktør Stefan Langva i Codan Forsikring. Jeg vil ikke utelukke at det kommer en gang, men det har altså ikke vært noe tema hos oss så langt, sier Langva videre til DinSide.

- Ser potensialet

Jack Frostad, informasjonsdirektør i If. Foto: If
Jack Frostad, informasjonsdirektør i If. Foto: If Vis mer


Vi har også sjekket hva to andre store norske forsikringsselskaper synes om denne typen forsikring, og hvorvidt det er muligheter for at de kommer med et slikt produkt i nærmeste fremtid.

- Vi har ikke ønsket å gå i den retningen at vi skal overvåke noen kundegrupper, og vi har ingen planer om det, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If, til DinSide.

- Dette med GPS-baserte systemer har vært diskutert endel. Vi i If har ikke ønsket å være i forkant her, det går mye på at folk flest ikke er helt klare for det, vi tror at man vil oppleve det litt 1984 og storebror ser deg. Så vi har valgt å sette oss litt på gjerdet og ikke være de første i Norge som går ut med det, forteller fagsjef for motor i If, Ola Roll.

- Men man skal ikke se bort i fra at konkurransesituasjonen i markedet vil tvinge det frem. Dersom en aktør går ut med det, vil det selvsagt innledningsvis være snakk om betydelige beløp i rabatt. Etterhvert vil man se at prisforskjellene er veldig store - noe som gjør mange interessert. Dermed vil det av økonomiske grunner tvinge seg frem i markedet, og man må ta stilling til om dette er noe man ønsker, fortsetter Ola Roll.

- Som forsikringsmann ser jeg definitivt et potensiale. Om man sier at vår oppgave er å fordele byrdene ved skade rettferdig, vil dette være riktig. Man ville kunne beregne risiko mye mer nøyaktig enn i dag. Men vi har altså ikke gjort noe for å presse dette igjennom, sier Roll i If til DinSide.

Det hemmelige bonuskartellet

Heller ikke TrygVesta har planer om å innføre denne typen forsikring med det første.


- Vi er kjent med den type teknologi, og det har vært diskutert i flere forsikringsselskap å ta i bruk GPS i forhold til flere ting. Men vi har foreløpig ingen konkrete planer om å ta i bruk denne typen teknologi, sier informasjonssjef i TrygVesta Forsikring, Ingrid Holm Svendsen, til DinSide. Vi ser også at dersom man har en GPS i bilen som er koblet til forsikringsselskapet, så vil man komme borti endel personvernhensyn, sier Holm Svendsen.

Ingen planer om videreføring

Gjensidige forsikring gjorde sammen med Statens Vegvesen et prosjekt som innebar GPSer i bilen og redusert forsikringspremie til en ungdomsgruppe på Karmøy. Du kan lese detaljene om prosjektet i boksen til høyre. Dette innebar også varsling til bilføreren dersom han kjørte for fort. Gjensidige har imidlertid ingen planer om å videreføre dette.

- For tiden har vi ingen planer om å videreføre det, prosjektet er avsluttet og rapporten er skrevet. Teknologien gir mange muligheter man kunne tenke seg, men det er neppe salgbart, tror vi. Men hva som skjer i fremtiden, vet vi jo selvsagt ikke, sier Tore Vaaje, som jobber med trafikksikkerhet hos Gjensidige.

- Kvinner best i trafikken

GPSen er problemet

Ifølge informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet er ikke dette helt uproblematisk med tanke på personvernet, og dersom noe sånt skulle bli aktuelt her til lands, måtte de aktuelle forsikringsselskapene forberede seg på noen runder med Datatilsynet.

Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Datatilsynet
Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Datatilsynet Vis mer


- Vi kjenner til at det også har vært noen norske forsikringsselskaper som har snust på tanken, forteller informasjonsdirektør Skåra. Problemet er jo at det benyttes en GPS-sender som registrerer mye informasjon om deg; hvor du har vært, hvor ofte, hvor langt du har kjørt, når du har kjørt, hvor fort du har kjørt, osv. - GPSen sender fra seg veldig mye informasjon om deg, sier Skåra til DinSide.

"Frivillig" og frivillig ...

En installering av en GPS-sender i bilen din, vil selvsagt kun kunne skje frivillig fra din side - men Skåra i Datatilsynet setter spørsmålstegn ved hvorvidt dette etterhvert faktisk vil bli så "frivillig", dersom det blir implementert og vanlig.

- Man kan selvsagt stille spørsmål ved frivilligheten etterhvert: Dersom dette blir vanlig, vil det bli dyrt for de som ikke vil, fortsetter Ove Skåra.

Flere vil ha informasjon om deg

- Mye av det man her ønsker å oppnå, kunne vært oppnådd uten GPS - som også er den største utfordringen i forhold til personvernet her. Dersom man først har akseptert en slik løsning, er det naturlig å tenke seg at her ligger det informasjon - som selvfølgelig er viktig at for eksempel politiet får tilgang til dersom noe skulle skje - eller eventuelle andre myndigheter også, sier Skåra til DinSide.

Skåra stiller også spørsmål om hvilke andre muligheter forsikringsselskapene kan se i videreutviklingen av denne typen datalagring om kundene. Dersom selskapene kan sile informasjon om bilistenes bevegelser, kan de også sile ut hvem som er de beste kundene - altså med minst risiko - og prioritere disse.

Hva synes du om denne typen bilforsikring? Kunne du vært villig til å installere en GPS-sender i bilen, som ga informasjon til forsikringsselskapet?