BI - Siviløkonomstudiet

Skal du bli Siviløkonom i Norge, har du to muligheter: Dra til Sandvika utenfor Oslo, eller til Handelshøyskolen i Bergen.

I Bergen har de fylt opp søkerlisten allerede, så det kan du glemme. Har du derimot gode karakterer har du fortsatt mulighet til å sette deg på BI Sandvikas venteliste.

Tilbudene til de som søkte innen fristen har nå gått ut, og alle med karakterer over 51 poeng fikk tilbud om studieplass. Man regner med at en del av disse vil takke nei til plassen sin, og tilbudet går da til de som står på venteliste. De som har 50,5 poeng kommer først i køen, og så nedover.

Prisen på studiet er 11.800 kroner per halvår. Bøker kommer i tillegg.