Bevist at gjesping smitter

Hvis du ser noen gjespe er det 60 prosent sjanse for at du også vil gjøre det.

En forsker sier det er sannsynlig at du vil gjespe dersom du ser noen andre gjøre det, eller bare leser ordet.

Doktor Martin Schurmann fra Finnland testet en gruppe frivillige ved å vise dem bilder av stjerner som gjespet, og skannet hjernene deres samtidig.

Resultatene beviste at gjesping er en ”synkronisert gruppeaktivitet”, på samme måte som når en flokk dyr løper sammen fra en fare eller en gruppe fugler letter til samme tid.

Ekspertene har tidligere trodd at gjesp som smitter bare var en imitasjon, men de finske forskerne fant ut at de delene av hjerne som har med dette å gjøre ikke ble aktivisert. De fant også ut at vi ikke trenger mer enn å lese ordet for å starte en gjesp.

- Denne typen synkronisering kan være viktig for overlevelsen for noen arter, og virker uten at vi forstår hvorfor. Det er det samme som når en gruppe fugler letter samtidig så snart den første fuglen har oppdaget en fare, sier forskeren til The Sun.

Mozon.no, 23.02.2005