<b>FINE FARGER</B> Som moderne kunstverk ville noen kanskje funnet mening i Mac'en til Jon Arne Jensen, som datamaskin er den ubrukelig.
FINE FARGER Som moderne kunstverk ville noen kanskje funnet mening i Mac'en til Jon Arne Jensen, som datamaskin er den ubrukelig.Vis mer

Betaler på defekt utstyr

Hjemme-pc-ordninger er ikke forbrukerkjøp, så fem års reklamasjonsfrist gjelder ikke.

I Åfjord i Trøndelag sitter Jan Arne Jensen med en defekt Mac. - Vel, tenker du kanskje, - reparér den eller kast den. Problemet er at det ikke er Jensens Mac. Det er finansieringsselskapet Siemens Finans AB som eier maskinen. De har leaset den til Jensens arbeidsgiver som trekker Jensen i lønn for bruk av utstyret.

Dette er et nokså vanlig arrangment, som tusenvis av nordmenn kjenner som hjemme-pc-ordningen. Siden selgeren av maskinen, Humac i Oslo, har solgt til et annet selskap, Siemens Finans, gjelder ikke reklamasjonsfristen i Forbrukerkjøpsloven. Mellom næringsdrivende følger garantier og reklamasjoner av de avtaler partene inngår ved kjøpet. I dette tilfellet var det ett års garanti på utstyret.

KALKULATOR: Beregn hjemme-pc-ordning for deg

En svarteper fra Apple

- Det er LCD-skjermen som har røket, sier Jensen. - Humac sier det koster 10.000 kroner å reparere den, og det er like mye som nytt utstyr ville kostet. Det er uaktuelt for meg å påta meg denne kostnaden. Men problemet er at avtalen med arbeidsgiver løper videre. Jeg blir månedlig trukket i lønn for utstyr jeg ikke kan bruke.

Når man nøster bakover i denne kjeden, er det nokså tydelig hvem som ikke kan stilles til ansvar: Humac har formelt solgt en maskin til Simens Finans. Garantitiden er utløpt, og de skulle ha sitt på det tørre. Siemens Finans har leaset ut en maskin til Jensens arbeidsgiver. Det er ikke i denne avtalen gjort noe forbehold om at utstyret skal fungere. - Siemens vil ikke ta noe ansvar, sier Jensen. - De oppfatter seg selv som en ren finansiell långiver i denne sammenheng.

Spøsmålet er så om Jensen kan laste utstyret inn i bilen og levere det tilbake til arbeidsgiver og kreve at det enten må virke, eller så må lønnstrekket opphøre. Det kan nok også være vanskelig.

LES OGSÅ: Vil ha lengre reklamasjonsfrist for boliger

Forsikringen som dekker ingenting

Det er en part til i denne avtalen, og det er forsikringsselskapet Trygg-Hansa. Det ligger nemlig en forsikringsavtale ved papirene Jensen mottok da han inngikk hjemme-pc-ordningen. Det er uklart hvem som er Trygg-Hansas avtalepartner i forsikringsavtalen, men det kan virke som det er Jensen.

I avtalevilkårene understrekes det at forsikringen ikke i noen tenkelige tilfeller kan komme til anvendelse. Blant annet står det:

7. Generelle unntak
Forsikringen erstatter ikke skade eller tap der skaden har oppstått gjennom brann eller innbrudd, og der den ansatte har mottatt erstatning fra innbo-, villa- eller fritidshusforsikring.

8. Spesielle unntak
For forsikringen gjelder følgende unntak:
Det gis ikke erstatning for:
• Skade som kan erstattes i henhold til leverandørens garantivilkår, eller som skyldes mangler ved konstruksjon eller materiale.
• Skade som består av eller er en følge av slitasje, korrosjon, bruk, aldersendring, manglende vedlikehold, belegg.
• normalt aktsom med hensyn til den forsikrede gjenstanden.
• Kostnader for løpende vedlikehold, justeringer, ettersyn modifisering, service, forbruksmateriale eller skade som skyldes feil installasjon eller reparasjon. Heller ikke skade ved montering/demontering samt transportkostnader til service eller transportskade når transport ikke har skjedd på handelsmessig måte.
• Skade eller tap gjennom minsket eller uteblitt anvendbarhet eller for øvrig alle indirekte skader eller tap.
• Svindel, bedrageri eller lignende økonomisk skadegjørelse, svik mot hovedmann samt ulovlige disposisjoner.
• Tilbehør og programmer som ikke omfattes av kjøps-, leie- eller avbetalingskontrakt.
• Skade som skyldes datavirus.
• Skade som oppstår når gjenstanden registreres for transport, hvis dette ikke er til og fra service.
• Skade når gjenstanden har vært overlevert til en annen for salg eller lån.
• Skade som direkte eller indirekte skyldes eller har sammenheng med krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militærøvelser, opptøyer, atom- eller kjernefysiske hendelser, tiltak fra myndighetene, beslag, streik, lockout, blokader eller lignende hendelser.

Legg merke til at forsikringen åpenbart gjelder ved kidnappingsforsøk fra utenomjordiske, samt ved tiltak som ikke er fra myndighetene.

- Jeg har også snakket med Trygg-Hansa, forteller Jensen. - Men de sier at siden skaden hadde vært dekket av garantien, om den hadde inntruffet i garantitiden, så er den ikke dekket av forsikringen.

LES OGSÅ: To års reklamasjonsfrist på bruktbilkjøp

To år og elleve måneder

Forbrukerkjøpsloven gjelder som tittelen sier kjøp foretatt av privatpersoner hos profesjonelle selgere. Loven stiller opp en lang rekke minstekrav det er forbudt å avtale seg bort fra. For eksempel vil en avtale om to års garantitid på datautstyr ikke fjerne forbrukerens rett til også å påberope seg lovens fem års reklamasjonsfrist.

Femårsfristen er bekreftet ved flere rettsavgjørelser. For eksempel fastslo Høyesterett i 2005 at reklamasjonsfristen for mobiltelefoner er fem år.

Forbrukertvistutvalget har sagt at reklamasjonsfristen for en Playstation også er fem år.

Anderledes stiller det seg for profesjonelle kjøpere, når ett firma kjøper av et annet. Disse står langt på vei fritt til å avtale reklamasjonsfrist og garantitid seg i mellom. For datautstyr er en garantitid på ett til tre år vanlig ved slike kjøp.

En sak fra Forbrukertvistutvalget vedrørende en maskin som inngikk i hjemme-pc-ordning for en ansatt i Forsvaret lignet nokså mye på Jensens sak. Her går det også frem at Forbrukerkjøpsloven ikke gjelder.

- Det må være mange tusen som er i samme situasjon som meg, sier Jensen, som føler seg rettsløs i klemmen mellom to lovregimer, der ingen av dem virker særlig godt tilpasset hjemme-pc-ordningen - unnskyld, hjemme-mac-ordningen.

LES OGSÅ: Selgerne kjenner ikke reklamasjonsfristene

Kan bli forbruker igjen

Et morsomt poeng, som dessverre ikke hjelper Jensen her, er at Forbrukertvistutvalget i en drøfting i forbifarten uttaler at Forbrukerkjøpsloven vil gjelde om den ansatte ved utløpet av treårsperioden kjøper utstyret fra arbeidsgiver eller leasingfirmaet. Da vil man i hvertfall de to første årene være dekket av den fem års reklamasjonsfristen loven foreskriver.