Betaler ikke din bot

Kredittilsynet har stanset bedrifter som tilbyr å betale dine farts- og parkeringsbøter.

Ifølge P4 Nyhetene har Kredittilsynet nå stanset nesten alle de bedriftene som tidligere har hatt som forretningsidé å betale farts- og parkeringsbøtene til folk, mot at man betaler en medlemsavgift.

>>>Sjekk også: Her er det billigst å være kriminell

Ingen søknader

Kredittilsynet har tidligere i år bedt selskapene om å søke konsesjon, fordi de mente at dette hørte under forsikringsvirksomhet. Da fristen løp ut, hadde ingen søkt konsesjon.

- Vi har fått forsikringer om at virksomheten er nedlagt, bortsett fra ett selskap som driver grensekryssende fra England, sier seksjonssjef Hanne Myre i Kredittilsynet til P4 Nyhetene.

Hjelp fra utlandet

Hanne Myre sikter dermed til selskapet speedingticket.no, som er det eneste av de opprinnelige seks selskapene som fremdeles er aktive. Kredittilsynet vil nå be britiske myndigheter om å stanse virksomheten.

- Vi er av den oppfatning at dette er en virksomhet som er uønsket i Norge. Derfor tilskriver vi nå den britiske tilsynsmyndigheten og ber dem gjøre en vurdering av om dette er en forsikringsvirksomhet i henhold til engelsk regelverk, sier Myre til P4.

Kilde: P4 Nyhetene.