Betaler du for mye skatt?

Hvert år betaler omtrent to millioner skattytere for mye skatt. Et nytt skattekort kan være løsningen på slunken lommebok i februar.

Sannsynligvis er svaret ja på spørsmålet: Betaler du for mye skatt?..

Hver sommer kommer Skatteetaten med gladmeldinger om at brorparten av norske skattebetalere kan vente seg penger i forbindelse med skatteoppgjøret.

I fjor var det over 2,2 millioner nordmenn som fikk penger igjen. I gjennomsnitt fikk hver av dem tilbake 7.600 kroner, som er et formidabelt snittbeløp, og betyr at svært mange av dem levde med for høyt skattetrekk gjennom hele 2005.

Det er dessuten stadig færre som får restskatt. I fjor var antallet som måtte belage seg på restskatt sunket til 386.000, i følge Skattedirektoratet.

Skjult reserve?

Det er nok en del som betaler inn litt mye skatt som en ren investering i lykkefølelsen det gir å få utbetalt skattepengene samtidig med feriepengene.

Reglene for rentegodtgjørelse av for mye innbetalt skatt, er også fremdeles gunstige i forhold til de fleste bankers innskuddsrenter, slik at det slett ikke er dumt å spare hos futen hvis man har penger til overs.

For alle som ikke har penger til overs, er det verdt forsøket å søke om nytt skattekort. Sannsynligheten for å få frigjort likvider er høy.

Sjekk sjansen


Har du lyst til først å sjekke ut hva avkastningen kan bli, før du bruker tid på en søknad, er vårt beste råd å regne ut med vår Skattekalkulator. For de aller fleste gir denne kalkulatoren en god pekepinn på skatten i 2007.

Går du videre, kan du trykke her, og sende søknad til Skatteetaten.

Toppen er over

Skatteetaten opplyser at de fleste som søker om nytt skattekort gjør det rundt jul og ut i januar. Etter denne toppen er det et jevnt tilsig av nye søknader gjennom hele året.

- Folk søker gjerne når de tar opp lån, får ny jobb eller kjøper ny bolig, sier seksjonssjef Odd Mathiesen.

- Vi vurderer hver søknad individuelt, i forhold til konkrete forhold rundt den enkeltes økonomi, sier Mathiesen, og vil ikke gå inn på gjennomsnittsbetraktninger om hva den enkelte kan vente seg av resultater av en søknad.


Likevel er tallenes tale klar. Når over to millioner mennesker får igjen på skatten hvert år, er sjansen høy for at mange kan vente seg lavere skattetrekk som resultat av en søknad - hvis de vil ha det.