Irland tilbyr lave skattesatser og landets lover beskytter i stor grad mot innsyn.
Irland tilbyr lave skattesatser og landets lover beskytter i stor grad mot innsyn.Vis mer

Bestemmer skatten sin selv

SKATT: Er du stor og mektig, bestemmer du selv hvor mye skatt du skal betale. Slik som Microsoft.

Microsoft har funnet et skattehull som gjør det mulig for dem å selv fastsette hvor mye skatt de vil betale, en mulighet som er nokså begrenset for alminnelige lønnstakere og småetablerere.

Selger bruksrett til intellektuell eiendom

Microsoft rapporterer kun såkalte kommisjonsinntekter, det vil si rettighetene til å bruke deres oppfinnelser, og det gjør de via et norskregistrert utenlandsk selskap med adresse i Irland og Norge. Det Microsoft i Norge gjør er å oppgi overfor skattemyndighetene hva det irske selskapet har omsatt for i Norge, slik at det kan beregens moms på salg. Utover dette fastetter Microsoft selv hvor mye kommisjon de ulike kontorene får i skattepliktige inntekter på lisenssalg.

Irland er valgt fordi det her finnes gunstige skatteforhold. De samme grepene bruker selskaper overalt hvor Microsoft selger programvare: Alt sluses inn til landet med en av de hyggeligste skattelovene i Europa.

Også andre programvareselskaper bruker samme metode. Dette skriver DinSides søsterredaksjon Digi.