Beste måte å få kvinner til å stumpe røyken: Behandle frykten for vektoppgang

For kvinner som er opptatt av vekt, er hjelp til å bli kvitt redselen for vektoppgang ved røykeslutt beste metode for å hjelpe dem til å slutte, viser en ny undersøkelse.

Amerikanske forskere ved Pittsburgh School of Medicine har funnet at et behandlingsprogram for kvinners redsel for vektoppgang er effektiv behandling for å få kvinner som er redde for å gå opp i vekt til å slutte å røyke.

Forskerne fant at dersom kvinnene ble godt informert og fulgt opp for hvordan de skulle unngå vektøkning etter røykeslutt, hadde de lettere for å klare å stumpe røyken.

Studien tok for seg 219 kvinner som i utgangspunktet ønsket å slutte å røyke, men som ikke turte på grunn av at de ikke ville gå opp i vekt. Kvinnene ble delt inn i tre grupper. Den ene gruppen fikk ordinær røykeslutt undervisning. Den andre gruppen fikk i tillegg råd og veiledning for hvordan de kunne unngå vektøkning ved røykeslutt. Den tredje gruppen fikk behandling for hvordan de skulle bli kvitt selve frykten for vektoppgang ved røykeslutt.

Mer enn dobbelt så mange sluttet
Ett år etter røykeslutt hadde 21 prosent av kvinnene som fikk terapi mot frykt for vektøkning sluttet. I gruppen som mottok diettråd hadde 13 prosent klart å forbli røykfrie. I gruppen som kun fikk ordinær røykesluttundervisning hadde 9 prosent av kvinnene sluttet.

Det virker som det er vanskeligere for kvinner enn for menn å slutte å røyke på grunn av at de er mer bekymret for å gå opp i vekt, sier

Artikkelen fortsetter under annonsen

En av forskerne i studien, Dr. Perkins, uttaler at frykten for vektoppgang stanser kvinner fra å legge fra seg sigarettpakken. Han legger til at virker som om kvinner som er redde for vektøkning i forbindelse med røykeslutt er mer bekymret over tanken på å gå opp i vekt enn det de er dersom de faktisk går opp i vekt.

Studien er publisert i augustutgaven av The Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Silje Stavik 02.08.01 mozon.no