Best på nett

En ny undersøkelse foretatt av Cap Gemini Ernst & Young konkluderer med at de rene nettbankene er best.

Konsulentselskapet har foretatt en undersøkelse som vurderer og rangerer nettbankene innen følgende dimensjoner: Service, brukervennlighet, personlig tilpasning, attraktivitet, tilbudsbredde, prising, segmentering og sikkerhet.

Nett er best

Konklusjonen er at de rene nettbankene har høyst kvalitet til lavest pris, samtidig som de tradisjonelle storbankene er gode, men dyre, på nettet. De store taperne er de tradisjonelle, mindre bankene. Disse bankene er akterutseilt på både kvalitet og pris.

Konsulentselskapet konkluderer også med at de norske nettbankene er for like. Selskapet mener at norske nettbanker må ta bevisste valg for å gjøre seg unike i forhold til andre nettbanker.

Undersøkelsen konkluderer også med at ingen av bankene har spesielt god service. Blant annet mangler de fleste servicetelefon, og mange oppgir knapt kontaktinformasjon på nettsidene.

Banker i testen

Totalt er 15 nettbanker testet ut fra 130 ulike kriterier. Nedenfor kan du se en liste over de nettbankene som er med i testen:

DnB, Skandiabanken, Finansbanken, Storebrand Bank, SEB, Postbanken, K-Bank, Bergenbanken, Parat 24, RørosBanken, Gjensidige NOR Sparebank, BNBank, Fokus Bank, Sparebank 1 (Vest) og Handelsbanken.