Best operasjon før lunsj

Formiddagskirurgi er best, i følge amerikanske forskere. Det er større fare for komplikasjoner på ettermiddagen. Norske eksperter har delte meninger om studien.

Det er forskere ved Duke University i USA som har analysert data fra omkring 90 000 operasjoner utført på deres sykehus.

De fant at operasjoner som ble startet mellom klokken 15 og 16 hadde størst andel komplikasjoner. I perioden mellom klokken 9 og 12 var det lavest andel komplikasjoner, skriver Dagens Medisin.

Forskerne bak studien mener det er flere faktorer som kan påvirke kirurgiske inngrep, som endringer i kroppens smertenivå i løpet av dagen og slitne sykehusansatte.

- Jobb i helsesektoren er et 24-timers yrke, og det er ikke uventet at faktorer som trøtthet, døgnrytme og arbeidsskift kan påvirke pasientomsorgen i løpet av en dag, sier Dr. Melanie Wright som ledet studien, til BBC.

Norske eksperter har imidlertid delte meninger om den amerikanske studien.

Delte meninger i Norge
Kirurg Gustav Pedersen ved Haukeland Universitetssykehus er positiv til studien.

- Dette er ikke så overraskende. Operasjonsstart om ettermiddagen vil være enten mot slutten av arbeidstiden til det kirurgiske teamet og til anestesiteamet, eventuelt i vaktskiftet til operasjonssykepleiere og anestesiteamet. I Norge er det slik at de fleste operasjoner som foregår på dagtid er planlagte. Mens de på ettermiddagen er de man ikke kan vente på, og dermed er det økt risiko for komplikasjoner, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pedersen legger til at det er nok noe forskjell mellom USA og Norge. I USA er det mer vanlig med ordinær drift utover ettermiddagen og om kvelden, og kirurgene kan ha lengre aktiv arbeidstid om ettermiddagen.

Professor Lars Engebretsen ved Ullevål universitetssykehus sier det er viktig å ta med at sluttresultatet i studien ikke er studert.

- Sluttresultatet av kirurgien er ikke studert. Det er lite kunnskap på hvorvidt kirurgien også gir bedre resultater dersom den utføres på morgenen, sier han, som også legger til at i Norge foregår mesteparten av den planlagte kirurgien mellom klokken 08 og 15.

Sjefslege Dagfinn Albrechtsen ved Rikshospitalet er imidlertid litt mer kritisk og sier han prinsipielt stiller seg skeptisk dersom det ikke er gjort en kontrollert studie, og trukket lodd om hvilke pasienter som skulle opereres på formiddagen, og hvilke som skulle opereres andre tider på døgnet. Videre måtte man ha trukket lodd om hvilke kirurger som skulle operere når. Han tviler på at dette er gjort, og tviler derfor på om studien er metodologisk valid.

Vurderer du plastisk kirurgi? Sjekk om du er en god kandidat!

Få alvorlige konsekvenser
Heldigvis var det få av komplikasjonene og ettervirkningene som ble avdekket i den amerikanske studien, som førte til alvorlige og vedvarende konsekvenser for pasientene. De fleste problemene var knyttet til postoperativ kvalme og oppkast.

Under studien oppdaget forskerne omkring 9 500 administrative forsinkelser som også kan ha påvirket pasientene.

Professor Alistair Chambers, ved Association of Anaesthetists of Great Britain and Northern Ireland har kommentert studien og sier:

- Dette er interessant. Det kan bety at vi skal være forsiktige med å operere døgnet rundt for å utnytte bruken av operasjonssaler, sier han, men legger til at funnene må bekreftes i ytterligere studier. Eksperter har allerede gitt uttrykk for at de ønsker å forske mer på dette.

Den foreløpige studien er publisert i tidsskriftet Quality and Safety in Healthcare.

Stadig flere menn fikser på kroppen sin.

 

Mozon.no, 16.08.2006