Best helse med venner

Helse handler ikke bare om riktig mat og trening. Gode venner er også viktig om du vil ha en sunn sjel i et sunt legeme.

En full avtalebok holder deg ikke bare i aktivitet gjennom dagen. En undersøkelse beviser at gode sosiale forbindelser også er med på å gi deg en bedre mental og fysisk helse.

Fullstendig helse
Det er en amerikansk undersøkelse av over 3.000 voksne mennesker som nå har sett på sammenhengen mellom sosiale aktiviteter og helse. Deltakerne i undersøkelsen ble intervjuet om deres fysiske helse, hvilke aktiviteter de var med på, samt deres følelsesmessige og mentale tilstand.

Forskerne som arbeider ved Wake Forest University School of Medicine i USA kategoriserte så deltakerne i flere kategorier ut i fra deres totale helsetilstand. Omtrent 19 prosent ble regnet som "fullstendig sunne" mens en tilsvarende andel falt i den dårligste kategorien "syk".

Men det er ikke bare venner som har innflytelse på vår mentale tilstand. Familien betyr vel så mye.

Helse i kirken
Ikke uventet fant forskerne en sammenheng mellom fakorer som mat, røyking eller trening i forhold til helsetilstanden. Men mer overraskende var at sosiale aktiviteter også så ut til å spille en viktig rolle for deltakernes helse.

De som gikk ofte i kirken, deltok i frivillig arbeid eller hadde andre former for medlemskap i en klubb så ut til å ha en bedre fysisk og mental helsetilstand. Tilsvarende hadde mange deltakere gode fysiske vaner men manglet et godt sosialt nettverk, noe som påvirket deres mentale og følesmessige helse.

Fokus for helsekampanjer
- Fullstendig helse kan oppnås gjennom andre veier og i tillegg til de tiltakene vi vanligvis fokuserer på, som mat, trening og røykeslutt. Sosiale forhold har blitt forbigått i vanlige helsekampanjer, men kan være svært lovende for å forbedre helsen hos enkeltmennesker og i befolkningen generelt, sier forskeren Joseph G. Grzywacz i en kommentar til helsemagasinet WebMD.

Forskerne håper nå at fremtidige helsekampanjer vil fokusere på sosiale forbindelser i tillegg til de vanlige helseargumentene om trening, mat og tobakk

Tidligere undersøkelse viser noen finner sjelefred ved å be.

 

Opprettet 01.03.2006
Redigert 16.05.2007