Best å bo i vest?

Det er færrest levekårsproblemer i høystatusområder og i små vestlandskommuner, mens sentrums- og drabantbyene sliter sammen med mange nordnorske kommuner.

Statistisk sentralbyrå gjør årlig undersøkelser av leveår i samtlige norske kommuner. Her måles sosialhjelp, levealder, uføretrygd, attføring, voldskriminalitet, arbeidsledighet og overgangsstønad. Ut fra dette kommer en indeks som indikerer hvor levekårsproblemene er store og hvor de er små.

Den siste undersøkelsen baserer seg på tall fra 1998 og viser tydelig at problemene blir større jo større kommuner det er snakk om. Men det er også klart at en del kommuner i Nord-Norge sliter.

Best i Vest

Aller best har de det i en del kretser i Asker kommune, i bydelen Vinderen i Oslo og i en rekke små kommuner på Vestlandet. Her er det så godt som ingen sosialklienter, arbeidsledige eller trygdede, mens voldskriminaliteten er lav og levealderen er høy.

Faktisk varierer levealderen med nesten 20 år fra er Rømskog, til de mest utsatte kommunene i Nord-Norge.

pluss - minus
pluss - minus Vis mer

De mest problemutsatte områdene ligger i sentrale bystrøk som Gamlebyen i Oslo, samt sentralt i Larvik, Hamar og Skien. I tillegg er det mange kommuner i Nord-Norge som ligger langt nede på listene. For eksempel er 14 av 19 kommuner i Finnmark blant den øvre femtedelen av kommunene/kretsene der det er flest siktelser for voldskriminalitet per innbygger.

5000 TARGET="_top">Her er de høyest rangerte områdene.
5002 TARGET="_top">Her er de lavest rangerte områdene.
5042 TARGET="_top">Her er alle kommunene og kretsene i undersøkelsen
(På en skala fra én til ti, der én indikerer få problemer og ti indikerer store problemer.)

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke bare svart

Men denne indeksen gir ikke et fullgodt bilde av hvor det er best og verst å bo. Den forteller hvor problemene hoper seg opp, men elementer som betyr vel så mye for den enkeltes livskvalitet er ikke tatt med i beregningen. Det gjelder for eksempel barnehageplasser, eldreomsorg, fritidstilbud, rekreasjonsmuligheter og boligkvalitet.

Du kan lese hele undersøkelsen her.