Beslaglegger piratkopier

Fra 1. september er det blitt vanskeligere å importere piratkopier.

Fra nå av kan importerte varer holdes tilbake av tollere, hvis de har mistanke om at det er piratkopier, melder Finansdepartementet.

Bildespesial: Årets frekkeste piratkopier

Tolloven skjerpet

Fra 1. september vil tollmyndighetene kunne varsle rettighetshaver eller holde tilbake varer, dersom det er mistanke om import av piratkopier.

- Dermed setter vi rettighetsshaverne bedre i stand til å ta vare på rettighetene sine, skriver Finansdepartementet.

Ifølge departementet er innførsel av falske merkevarer til Norge et økende problem.

Beslaglegger piratkopier


Mulighetene for å gripe inn har til nå vært begrenset. Tollmyndighetene har etter de tidligere reglene i tolloven ikke kunnet varsle rettighetshaver eller holde tilbake varer på eget initiativ, selv om de har hatt mistanke om at innførsel vil utgjøre et inngrep i en immateriell rett.

Slik unngår du nettpiratene

Kan holde tilbake

Derfor er Tolloven med virkning fra 1. september i år endret slik at tollmyndighetene skal kunne varsle rettighetshaver dersom det foreligger mistanke om at innførsel eller utførsel av varer under tollbehandling vil utgjøre et inngrep i en immateriell rett.

Samtidig skal tollmyndighetene også kunne holde varene tilbake i inntil fem yrkedager regnet fra da varselet ble gitt.

Endringen vil gjøre det lettere for rettighetshaverne å håndheve rettighetene sine ved å kreve midlertidig forføyning (en midlertidig rettsavgjørelse - red. anm. ) etter tvangsfullbyrdelsesloven § 15-13, melder Finansdepartementet på Regjeringen.no.

8.000 kroner i bot for kjøp av piratkopi