Beskylder legemiddelbransjen for juks

Den engelske professoren David Healy beskylder legemiddelindustrien for en rekke alvorlige forhold. - Vi ønsker åpenhet, sier bransjen.

Er legemiddelindustrien en skitten bransje? Den britiske professoren David Healy tegner et dystert bilde av legemiddelselskaper som tilbakeholder informasjon om farlige bivirkninger ved medisinene.

Han trekker blant annet frem antidepressiva som har blitt satt i sammenheng med økt selvmordsrisiko hos unge. Disse effektene var selskapet klar over, mener han.

- Resultatet av disse skandalene er at vi ser hvordan noe har gått helt galt i måten vi utvikler og selger medisiner på, skriver Healy i et innlegg i den britiske avisen Daily Mail.

Les hele saken her: Lyver om dødelige piller

Strenge krav
Påstandene fra den britiske professoren faller ikke i god jord hos norske representanter for legemiddelindustrien. De mener at bransjen preges mer av åpenhet og ærlighet enn mange tror.

- Dette er mer, eller helst mindre, dokumenterte beskyldninger som legemiddelindustrien fra tid til annen utsettes for.

- Generelt kan det imidlertid sies at legemiddelindustrien er en av de bransjer med strengest krav til dokumentasjon når det gjelder effekt, sikkerhet og kvalitet. Og i løpet av de siste fem til ti årene har vi fått enda høyere krav til antall deltakere og varighet av kliniske studier før et legemiddel eventuelt markedsføres, sier kommunikasjonsrådgiver Margrethe Lied ved Legemiddelindustriforeningen.

Større åpenhet
Hun forteller at det stilles tydelige krav til åpenhet i alle avtaler mellom private legemiddelselskaper og offentlige forskningsinstitusjoner. Og med høy grad av åpenhet, blir også resultatene lettere å etterprøve for andre.

Det er derimot ikke tilstrekkelig for Healy, som ønsker at undersøkelsene også skal bli offentlige helt ned til den enkelte forsøksdeltaker.

- Det er fortsatt mulig å gjøre noe for å få tilbake tilliten til de kliniske forsøkene: Alle som deltar i slike undersøkelser bør insistere på at kontrakten skal inneholde en klausul om at forskningsdataene vil bli offentlige. Uten løfte om fritt innsyn i datamaterialet, bør ingen akseptere å være med på slike forsøk, mener David Healy.

Men et slikt krav handler ikke bare om åpenhet. Det betyr også en risiko for den enkelte deltakers integritet, mener Lied.

- Større grad av åpenhet er bra for hele bransjen. Men dersom vi skal ha åpenhet helt ned til den enkelte deltaker i kliniske forsøk, handler det mer om personvern og anonymitet, spørsmål som for eksempel datatilsynet også vil ha klare meninger om, sier Margrethe Lied.

Les også: Pille-rot kan ta liv