Beskjedne kvinner blir lettere syke

Beskjedenhet og empati er ikke en dyd for kvinner som vil minske sjansen for å bli syke. De innesluttede og medfølende får nemlig oftere muskel- og skjelettlidelser.

Beskjedne og medfølende kvinner blir lettere syke

Beskjedne, innesluttede og medfølende kvinner får oftere muskel- og skjelettlidelser. Det viser en ny undersøkelse fra Trondheim.

Av Silje Stavik

Monica Lillefjell (cand. Polit) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har fulgt 46 kvinner i alderen 27 til 60 år gjennom ett år. Deltakerne i undersøkelsen var alle pasienter ved en rehabiliteringssenter hvor de skulle behandles for kroniske smerter i hode, nakke og eller skuldre. Felles for kvinnene var at de alle hadde vært langtidssykemeldte på grunn av plagene, og at smerteårsakene var diffuse. Kvinnene hadde altså ikke fått noen klar diagnose på sine smerter.

Like personlighetstrekk
I sin undersøkelse av kvinnene oppdaget Lillefjell at til tross for at kvinnene var i forskjellige aldersgrupper og hadde forskjellig bakgrunn hadde mange like personlighetstrekk.

- Kvinnene har gjennomgått grundige personlighetstester, og et gjennomgående trekk er at hode, nakke- og skulderpasientene scorer lavt på blant annet impulsivitet, selvmarkering, aktivitet og positive følelser. En del av kvinnene som rammes av disse lidelsene er med andre ord oppofrende og til dels selvutslettende. Samtidig har de høy grad av empati, sier Lillefjell. Hun fikk ideen til sin forskning da hun selv jobbet som ergoterapeut ved et rehabiliteringssenter for muskel- og skjelettlidelser.

Må lære å takle personligheten
Lillefjell konkluderer i sitt arbeide at personligheten kan ha stor innvirkning på en persons sykdomsbilde.

- Det er vanskelig å endre menneskers personlighet. Men dersom man er klar over at personligheten kan ha innvirkning på sykdomsbildet, kan man lettere forebygge denne type lidelser og skreddersy behandling. Å lære å takle sin personligheten bedre vil kunne bli en del av behandlingen, sier Lillefjell, som i et doktorgradsarbeide vil jobbe videre med denne problemstillingen.

Av de rundt 230.000 uføretrygdede i Norge har rundt halvparten skjelett- og muskellidelser.

- Lillefjell anslår at flere titusener av disse kan være kvinner med innesluttet personlighet.

Mozon.no 27.09.01