Bergen

Bergen kommune er blant de få kommunene som stiller garanti for lån i privat bank.

Bergen kommune garanterer for et lån opptatt i Sparebank1 Vest. Avtalen mellom kommunen og banken sikrer at innbyggerne får bankens laveste ordinære boliglånsrente. Maksimumsbeløp for den kommunale garantien er 500.000 kroner.

Bergensere med svak økonomi kan ellers søke om etableringstilskudd. Dette gjelder særlig ungdom i etableringsfasen. Tilskuddet er rente- og avdragsfritt, og blir nedskrevet med 10 prosent hvert år. Tilskuddet utgjør mellom 10 - 30 prosent av totalkostnadene ved boligkjøpet - det går altså i første rekke til å dekke egenkapital.

10.000 kroner kvadratmeteren

Etableringslån er behovsprøvd, og gis kun til personer som har liten mulighet til å skaffe seg nødvendig tilleggslån i andre banker/kredittinstitusjoner, eller har problemer med å klare utgiftene på slike lån. Låntakerne kan velge mellom fast eller flytende rente. Lånet skal gå til en nøktern bolig. Kvadratmeterprisen må derfor ikke overstige beskjedne 10.000 kroner.

Kommunen tilbyr også kjøpslån, som er et lån direkte fra Husbanken. Søknaden skal først behandles i Boligavdelingen i kommunen. Lånet kan dekke 80 prosent av kjøpesummen, men begrenset oppad til kr 750.000 kroner. Leiligheten bør være om lag 80 - 100 kvadratmeter for en husstand på inntil to personer.

Bergen kommune har ellers 2.900 boliger for utleie til vanskeligstilte. For søkere til støtteordningene er inntektsgrensene spesifisert i mye større grad enn i andre bykommuner, alt etter husstandens antall medlemmer. Vi gir deg de viktigste tallene:

Bergen kommune
HusstandInntektsgrenseGrenseGrenseGrense
 TILSKUDDETABLERINGSLÅNGARANTIKJØPSLÅN
1 voksen
u/ barn
180.000231.000252.000225.000
1 voksen
m/ 1 barn
200.000252.000273.000250.000
2 voksne
m/ 1 barn
220.000315.000357.000275.000
Alle tall i kroner. For to voksne gjelder beløpene samlet inntekt.


Ta meg til Boligavdelingen i Bergen kommune