Beregnet strømpris

Vi har tatt utgangsunkt i forwards-prisene (inngåtte avtaler om fremtidige leveranser) på strømbørsen Nordpool helt fram til 2008.

Tilskuddet du bare må ha

  1. Beregnet strømpris


Beregnet strømpris
Vår forutsatte strømpris har vi beregnet som følger:

Medianen for forwardsprisene på Nordpool fram til 2008 lå i går på cirka 60 øre per kwh.
+ Variabel nettleie 06 (Kilde NVE):16,6 øre per kwh
+ Forbruksavgift: 10,05 øre per kwh
+ Administrativt påslag :1 øre per kwh

=Sum ekskl mva: 87,65 øre per kwh
=Sum Inkl mva: 110 øre per kilowatt-time.