Bensinkrisen er avlyst

Det er sommer, og bensinprisen er enda ikke oppe i 15 kroner. Hva skjedde, eller rettere sagt, skjedde ikke?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Toppet ikke

For et par måneder siden var det flere bensineksperter som hevdet at vi kunne ende opp med en bensinpris på hele 15 kroner i sommer.

Så galt gikk det imidlertid slett ikke, og per i dag er dette status på bensin- og dieselprisene:

  • Snittprisen på bensin var 11,50 kroner i perioden 13. mai til 13. juni
  • Nå koster bensinen rundt 11,50 kroner per liter. Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer

  • Snittprisen på diesel var 10,08 kroner i perioden 13. mai til 13. juni.

Trykk her for å se hvilke kjeder som er billigst og dyrest på bensin og diesel

Ovenstående beregninger på snittpriser den siste måneden er basert på over 6.000 rapporteringer inn til DinSides bensindesk.

Tallenes tale er med andre ord klare: Bensin- og dieselprisene har holdt seg ganske stabile fra nivået i vår, med bare en liten oppjustering, og det har dermed ikke vært tale om noen dramatisk økning. Hva skjedde (eller rettere: Skjedde ikke), og er krisen avlyst?

Mot lavere bensinpriser?

- På makronivå har det skjedd det at frykten for at amerikanske oljeraffenerier ikke skulle klare å levere, har vist seg å være ubegrunnet. For raffeneriene har klart å levere til det amerikanerne kaller "the driving season". Dermed har det ikke vært mangel, og man forventer faktisk at bensinprisen i USA vil gå litt ned, forklarer informasjonsdirektør i Statoil, Ola Morten Aanestad.


Betyr det at vi kan vente lavere bensinpriser her i landet også?

- Vanligvis vil lavere priser i USA forplante seg til Europa, og dermed også til Norge. Men det er viktig å huske på at bensinprisen for vår del bare delvis bestemmes av oljeprisen - fordi avgiftsnivået utgjør en stor andel av den samlede prisen, sier Aanestad.

Er det andre forhold som har hatt innvirkning på at bensinprisen ikke gikk like mye opp som noen trodde?

- Ja, det er klart at det har hatt en effekt at ikke USA-Iran-krisen ble like stor som man fryktet. I tillegg at veksten i det amerikanske bensinforbruket har vært litt lavere enn ventet. Men de rent psykologiske faktorene må også tilskrives en stor del av dette, og faktisk antar vi at frykten for at det skulle bli en krise, har hatt en effekt på rundt 10 dollar per oljefat, avslutter informasjonsdirektøren i Statoil.

I april, da oljeprisen var på sitt høyeste, kostet et fat olje rundt 75 dollar. I dag er prisen "nede" i 68 dollar per fat.


Betyr lite for Norge

- Bensinen har ikke nådd 15 kroner literen fordi oljeprisen har holdt seg under 80 dollar fatet. Oljeprisen skal godt over 100 dollar, før vi ville se en bensinpris på 15 kroner grunnet det høye avgiftsnivået i Norge, sier Øivind Munthe-Kaas, oljeanalytiker i Wilhelmsen Bunkers AS.

Stemmer det at bensinprisene er på vei ned i USA, og vi det ha innflytelse på vår situasjon her i Norge?

- Pumpeprisen er på vei ned i USA grunnet høy import fra Europa og god kapasitet på oljeraffineriene - og det er helt normalt. For vanligvis topper prisene i mai, og faller i løpet av sommeren. Men effekten i Norge vil nok ikke bli vesentlig med begrunnelsen om at avgiftene betyr mye mer enn råvareprisen, avslutter Munthe-Kaas.

Leserne hadde rett

For to måneder siden spurte vi DinSides lesere: Hvor høy (eller lav) tror du bensinprisen er til sommeren?

Resultatene ser du her:

  • 12 kr: 35% (385 stemmer)

  • 14 kr: 33% (364 stemmer)

  • 16 kr: 9% (101 stemmer)

  • 10 kr: 7% (74 stemmer)

  • 8 kr: 7% (73 stemmer)

  • 20 kr: 6% (66 stemmer)

  • 18 kr: 3% (31 stemmer)
Så kanskje leserne er like gode til å spå bensinprisen som bensinekspertene? I alle fall er det tilnærmelsesvis korrekt at bensinprisen nå ligger rundt 12 kroner, noe 35 prosent av leserne også trodde at den ville.