Bensin til 30 kroner

Hvordan ville Norge se ut hvis bensinprisene endte på 30 kroner? Bli med på en guidet tur...

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Forestill deg det: En oljekrise, eller en annen krise, utløser en formidabel høy bensinpris. En bensinpris verden ikke før har sett...

Senariet er selvsagt tenkt - men likevel ingen umulighet.

Vi har spurt noen eksperter om hvilke konsekvenser det ville få for vårt land - og for nordmenn generelt - dersom pumpeprisen viste 30 kroner per liter.

Se også: Konkurransedirektøren sier at bensinprisene ikke er for høye!

Mindre bilbruk

Bilde/illustrasjon: Per Ervland.
Bilde/illustrasjon: Per Ervland. Vis mer- Generelt er etterspørselskurven etter bensin forholdsvis uavhengig av pris. Men forutsetter man et så ekstremt senario, med bensinpriser på 30 kroner, vil dette nok endre seg. Dermed ville flere søke etter andre muligheter for transport, sier Frode Steen, førsteamenuensis ved Institutt for Samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole i Bergen.

Ifølge Steen ville selvsagt etterspørselen etter kollektivtransport gå opp.

- Og det ville jo ikke være noen logistikkproblemer i forhold til det. For med en enorm overkapasitet på veiene, ville det jo bare være å sette inn flere busser, sier han.

Instituttsjef ved Transportøkonomisk Institutt, Lasse Fridstrøm, er enig.

DYR BENSIN

Ville du kjøre bil dersom bensinprisen var 30 kr/l? (Avsluttet)
Ja(45%) 1680
Nei(41%) 1525
Vet ikke ennå(13%) 496
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- En slik pris ville få stor betydning for biltrafikken, det er det ingen tvil om. Men vi har ingen erfaring på området, fordi vi aldri har hatt så høy pris. Det vi vet er at en 10 prosents økning i bensinprisen, minsker bilbruken med 1-2 prosent på kort sikt, og kanskje 3 prosent på lang sikt. Men her er det jo snakk om en tredobling av prisen, så konsekvensene ville bli store, kanskje 20-30 prosent redusert biltrafikk eller mer, sier Fridstrøm.

- Reduksjonen i bilbruk vil avhenge av tilgangen til kollektivreisemidler. Samtidig vil den økte etterspørselen rettet mot kollektivtrafikk nettopp utgjøre et godt grunnlag for å bygge den ut, og tilbudet vil kunne bli bedre - både gjennom flere avganger i byene og gjennom nye kollektivtilbud i distriktene. Men når drivstoffprisene blir så mye høyere, må man nok også regne med at kollektivtransporten vil bli noe dyrere, sier han.

Dyrt for barnefamilier

Ifølge Steen på Norges Handelshøyskole ville høye bensinpriser gå spesielt ut over barnefamiliene.

- De rike ville jo fortsette å kjøre bil som før, og i tillegg de som må - men som egentlig ikke har råd. Det er jo ofte familier med små barn som skal leveres i for eksempel barnehager. I tillegg ville det bli svært dyrt for de som bor i distriktene, og som heller ikke har andre alternativer, fremhever han.

Ifølge Fridstrøm tilhører de som kjører bil i forveien i noen grad det øvre sjiktet i samfunnet - i alle fall de som bruker bilen i byene, bare for å komme raskest frem og tilbake (og kjøre matpakken til jobben).


- Denne trenden ville selvsagt bli ytterligere forsterket av en så høy bensinpris, sier han.

Boligprisene

At bensinprisene kan ha en effekt på boligprisene, høres kanskje rart ut. Men i ytterste konsekvens, ville det nok være en sammenheng.

- Boligmassen endrer seg jo ikke over natten. Men det er sannsynlig at det ville skje en ytterligere urbanisering, og at mange ville ønske å flytte mot mer sentrale strøk. Det ville igjen bety at boligprisene i sentrale strøk ville gå opp, og i mindre sentrale strøk ned. Med andre ord: De velstående ville kunne bo i byen, mens de mindre mindre velstående måtte bo mindre sentralt, forklarer instituttsjefen på Transportøkonomisk Institutt.

Frode Steen ved NHH er delvis enig i at man ville se en sterkere urbaniseringsgrad, men tror likevel ikke at effekten ville være enorm.

- Jeg tror i høyere grad at folk ville lete etter andre alternativer, for eksempel i form av alternative energikilder. Det ville nok komme et press på teknologien, for man ville ønske å utvikle biler som benytter andre drivstofftyper. For eksempel ville gassdrevne biler nok bli etterspurt, på samme måte som mange ville bytte ut den store bilen med en bil med liten motor, sier han.

20 kroner mer sannsynlig

Begge eksperter ser likevel ikke noen stor risiko for at bensinprisene skulle ende på 30 kroner.

- Bensinprisene er så påvirket av avgiftsnivået, at jeg ikke kan forestille meg en situasjon der staten ikke ville gripe inn før bensinprisene ble så høye. Det er jo i høy grad et sosialt aspekt i dette, fordi det spesielt rammer de som ikke har så god råd, sier Frode Steen.

Fridstrøm er enig.

- Jeg tror at det er svært lite sannsynlig med en bensinpris på 30 kroner, det måtte i så fall skje på grunnlag av en dramatisk forsyningskrise, ikke bare for råolje, men også i raffinerileddet. Men en bensinpris på 20 kroner er ikke fullt så usannsynlig, og det ville også få store konsekvenser, avslutter han.