Bensin, byggevarer og mat dyrere

Byggevarer og bensin blir stadig dyrere. Også prisen på mat og møbler stiger.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) - konsumprisene justert for avgifter og energivarer - steg med 1,4 prosent på årsbasis i mai, viser dagens tall fra Statistisk sentralbyrå. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE er dermed uendret siste måned, og ingen endringer i situasjonen til stede for Norges Bank, som har 2,5 prosent vekst i KPI-JAE som mål.

Oppgang

Konsumprisindeksen (KPI), som Statistisk sentralbyrå presenterte mandag, gikk opp med 0,1 prosent fra april til mai.

Det var hovedsakelig prisøkningen på byggevarer og bensin som trakk opp den siste måneden. Lavere priser på elektrisk strøm bidro til å dempe prisveksten. Elprisene, inkludert nettleie, falt med 3,7 prosent fra forrige måned.

Også post- og teletjenester viser prisfall og bidro til å trekke prisveksten ned.

Følbare utslag

Det er prisutviklingen på viktige forbruksvarer fra nyttår som gir de følbare utslagene på folks lommebok. Bensin økte med 2,5 prosent fra april til mai, og har økt med hele 9,8 prosent siden januar i år.

Prisstigningen på byggevarer har økt med 7,4 prosent de siste 12 månedene. Dette slår ut i både bygge- og husleiepriser.

Den klart viktigeste faktoren som har dempet veksten i KPI di siste tolv månedene, var elektrisitetspriser, inkludert nettleie, som gikk ned med 27,5 prosent frå mai 2006 til mai 2007. Elektrisitetspriser har ikke vært så lave siden juli 2003.

Regn ut: Hvor langt lønner det seg å kjøre for å fylle billig bensin?

Kilde: SSB