Bekkenløsning er vanlig

Nesten halvparten av gravide kvinner har hatt smerter i et eller flere ledd under siste svangerskap.

Syv prosent av gravide brukte krykker, 15 % rapporterte søvnvansker og en tredjedel av alle ble sykmeldt på grunn av bekkenløsningsplager. Det kommer fram i en studie gjort av Folkehelseinstituttet i to kommuner i Akershus.

En fersk befolkningsbasert studie tyder på at bekkenløsningsplager er svært hyppig blant gravide kvinner i Norge og at det ofte fører til alvorlig funksjonsvikt. Bekkenløsning i svangerskap regnes som normalt og fysiologisk. Noen kvinner utvikler imidlertid symptomgivende bekkenløsning som innebærer at de får smerter i bekkenområdet. Disse smertene kan føre til at kvinnene får problemer med å gå.

Symptomgivende bekkenløsning er definert som en tilstand som utvikles gjennom svangerskap og / eller fødsel og er karakterisert av til dels invalidiserende smerter.

Til tross for at denne tilstanden medfører store personlige og samfunnsmessige kostnader, finnes det fortsatt lite systematisert forskning om årsaker og prognose. På dette området trengs det mer kunnskap.

Nesten alle tidligere studier på bekkenløsningsplager inkluderer bare kvinner som selv har oppsøkt helsevesenet. Det er derfor viktig å kartlegge forekomsten av bekkenløsningplager og funksjonsgrad i et representativt utvalg av gravide kvinner.

Samtlige kvinner mellom 18-40 som hadde født barn i to kommuner i Akershus ble inkludert i en spørreskjemaundersøkelse. Kvinnene ble identifisert gjennom folkeregistret. Skjemaet innholdt standardiserte spørsmål om smerte i korsrygg og eller bekken i siste svangerskap, samt spørsmål om lokalisering av smertene. I tillegg var det inkludert spørsmål om bruk av krykker, søvnproblemer og sykemelding i svangerskapet på grunn av bekkenløsningsplager.

Les også: Nåler for bekkenet

 

Mozon.no, 23.05.2006