Behandling med kortisonkrem

Ofte har eksemet tendens til å blusse opp igjen. Da skal du ikke avslutte behandlingen, men fortsette å bruke kortisonkremen en til to ganger i uka i to måneder selv om eksemet ikke synes.

For håndeksem kan det ta opptil seks måneder å bli bra igjen. Av og til kan det derfor være aktuelt å fortsette behandlingen utover de to månedene.

Kortison demper betennelsesreaksjonen, det vil si selve eksemreaksjonene i huden. Kortisonkrem er svært viktig i behandlingen.

Hvis du har fått infeksjon i eksemet, skriver legen ofte ut resept på kortisonkrem som også inneholder et middel mot sopp eller bakterier. Når man ser tydelig bedring, går man så over til ren kortisonkrem. Les mer om infeksjonsbehandling i en annen artikkel.

Hvis du ikke har infeksjon, men et såkalt tørt eksem, starter du med ren kortisonkrem fra begynnelsen.

Slik bruker du kortisonkrem
Ved store plager anbefaler oftest legen at du i begynnelsen bruker en krem som inneholder forholdsvis mye kortison og fortsetter med en som er mildere. For mindre eksemplager er det nok å starte med en forholdsvis mild krem. Barn og aldre kan bruke sterke kremer i noen få dager, deretter skal de alltid behandles med milde kremer. Også ømfindtlige hudpartier, som hudfolder og huden rundt urinrør, skjede og endetarm skal behandles med milde kremer.

Masser kortisonkremen godt inn i huden morgen og kveld til du er bra, oftest en eller to uker. Bruk fuktighetskrem i løpet av dagen slik at ikke huden tørker ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen

NB VIKTIG! Ofte har eksemet en tendens til å blusse opp igjen. Skjer dette, skal du ikke avslutte behandlingen brått, men fortsette å bruke kortisonkremen en til to ganger i uka (ikke daglig) i to måneder etter at huden tilsynelatende er fri for eksem. For håndeksem kan det ta opptil seks måneder å bli bra igjen. Av og til kan det derfor være aktuelt å fortsette behandlingen utover de to månedene.

Bivirkninger
Riktig bruk og legekontroll gjør at du unngår bivirkninger. Kortisonkrem er den beste hjelpen du kan få for eksemet ditt. Mange er overdrevent engstelige for bivirkninger og tør ikke bruke kortisonkrem lenge nok, særlig gjelder dette foreldre som en engstelige for at barnet deres skal få bivirkninger.

Bivirkninger som kan oppstå ved langvarig bruk: Tynnere hud, arr, sår gror dårligere, utvidede blodårer, små blødninger i huden, økt hårvekst, infeksjoner, allergier, betennelsesreaksjon i huden. Eventuelle bivirkninger forsvinner og heles som regel når du slutter med behandlingen. Har du behov for å bruke kortisonkrem over svært lang tid, legger du inn kortisonpauser i samråd med legen din.

Mange spør seg om kortison tas opp gjennom huden og gir bivirkninger for hele kroppen. Bruker du mye og sterk kortisonkrem i lengre tid, kan kortisonbehandlingen ha slike bivirkninger. Dette kan særlig gå utover barns vekst. For sikkerhets skyld skal derfor barn bruke milde kortisonkremer. Man har ikke sett at de mildeste kortisonkremene går over i organismen i slik grad at det oppstår veksthemminger hos barn og andre bivirkninger for hele kroppen. Foreldre skal også vite at manglende hvis barnet ikke får god nok behandling av eksemet, kan det føre til mistrivsel og nedsatt vekst av denne grunn. På lang sikt blir dessuten kortisondosen mindre hvis man gjennomfører kortisonbehandlingen på best mulig måte fra starten, dvs behandlingen begynner med en sterk krem, deretter trapper du ned til en mildere krem etter legens anvisning og til slutt fullfører du etterbehandlingen med kortisonkrem hvis eksemet har tendens til å blusse opp igjen.
Kortisonkremene er delt inn i fire grupper etter hvor mye kortison de inneholder, og etter hvor virkningsfull kortisontypen er. En krem med hydrokortison anbefales for barn.

Behandling med kortisontabletter
Man bør alltid prøve å behandle hudlidelser med kortisonkrem først, for ved slik behandling er det få bivirkninger. Men av og til er det nødvendig å bruke tabletter, for eksempel i enkelte tilfeller av alvorlig kontakteksem og akutt elveblest. Når eksem behandles med kortisontabletter, bør dette skje hos hud spesialist.

Bivirkninger ved kortisontabletter som prednison og prednisolon: Bl.a. veksthemming hos barn og demping av din egen steroidproduksjon (kortison = steroidhormon) i binyrene. Hos gravide er det sett at kortisontabletter kan gi litt nedsatt vekst hos fosteret, men man har ikke sett misdannelser. Gravide som er avhengige av kortisonbehandling, bør derfor fortsette med det.

Kortisontabletter bør tas om morgenen fordi tablettene har minst virkning på binyrebarken i denne tiden av døgnet. Vanligvis gis korttidskurer inntil to eller tre uker. Da er bivirkningene små. For langtidskurer gir man høye doser i begynnelsen, for så å trappe ned til lavere dose.

(Kilde: Hudsykdommer av Ole Fyrand, Universitetsforlaget. Bearbeidet av mozon.no.)