Behandling av kviser

Er behandling av alvorlige kviser (akne) med Roaccutan farlig? Hudlege Ole Fyrand gir svar.

I det siste har det vært diskutert i media at behandling med kvisemidlet ’Roaccutan’ kan være farlig. Roaccutan er et middel som har vært brukt mot alvorlige tilfeller av kviser siden det ble innført i Norge i 1983. Fram til i våre dager har tusenvis av yngre og middelaldrende med alvorlige kviser blitt helbredet av denne tilstanden som ikke bare reduserer pasientens livskvalitet - men som også kan gi varige arr i huden.

Men hva ER egentlig ’Roaccutan’?
Roaccutan er et A- vitamin som dannes i leveren - og som derfor er en ’naturlig’ del av kroppen vår. Brukt som medisin forsvinner kvisene gradvis etter en behandling på 4 måneder.

Mange bivirkninger
Under behandlingen med ’Roaccutan’ oppstår en rekke bivirkninger - som forsvinner når behandlingen avsluttes.

- Viktigst er faren for misdannelser av et foster - svangerskap må således utelukkes under hele behandlingen og 1 måned etter at siste tablett er tatt. Før starten og hver måned av behandlingen kontrolleres kvinnelige pasienter på eventuelt svangerskap. Dersom et svangerskap på tross av disse forhåndsregler oppstår må svangerskapet avbrytes.

- Huden blir hos alle tørr, lett flassende og irritert. Det skyldes av hudens fettstoffer reduseres med 80%. Øynene kan også bli noe tørrere. Ved tørr hud og irriterte øyne kan en god fuktighetskrem og ’kunstige tårer’ gjøre nytten. Noen føler også at de er litt ’stive og ømme’ i muskler og ledd - dette forsvinner når behandlingen avsluttes.

- Det er angitt at behandling med Roaccutan har gitt depresjon - og at noen faktisk skal ha begått selvmord under behandlingen eller etterpå. For å få klarhet i om dette skyldes Roaccutanbehandlingen - eller om et selvmord skyldes andre forhold, har etterundersøkelser av store grupper Roaccutan-brukere vist - at sammenlignet med den vanlige befolkningen med tilsvarende alder og kjønn, er det MINDRE fare for selvmord hos dem som får Roaccutenbehandling, sammenlignet med dem som får andre typer av kvisebehandling.

Noen få personer er ikke helt bra når den vanlige Roaccutanbehandlingen er avsluttet. I så fall anbefales det å vente noen uker uten behandling - for bedringen fortsetter også i tiden etter avsluttet behandling. Eventuelt kan en kortere og redusert behandling med Roaccutan fortsette i noen tid for å oppnå et perfekt resultat.

Konklusjon
Bruk av Roaccutan ved alvorlige tilfeller av kviser er en effektiv og ufarlig behandling som i de fleste tilfeller får kvisene til å forsvinne resten av livet. Det er ikke påvist økt suicid-fare hos dem som behandles med Roaccutan - det er snarere det omvendte som er tilfellet…

Med rett behandling er det ingen som trenger å ha kviser.

 

Mozon, 10.2.2006