Bedre søvn uten mandler

Barn med søvnapné som opererer ut mandlene får forbedret søvn- og livskvalitet.

Et nytt studie har fulgt 31 barn med søvnapné. Dette er en lidelse som vekker deg flere ganger i løpet av natten på grunn av blokkerte luftveier.

Leger anbefaler nå fjerning av mandlene for å behandle problemet hos barn.

Av de 29 barna som gjennomførte studien hadde 24 gått gjennom en operasjon mens fem ennå ikke var operert etter seks måneder.

Forskerne sammenlignet livskaliteten til gruppene ved hjelp av et polysomnogram. Det er en maskin som måler søvnkvaliteten.

- Vi fant mye større livskvalitetsforandring hos barn som gikk gjennom operasjon, sammenlignet med barn som ikke gikk gjennom operasjon, skriver forskerne i følge HealthDay.

Studien er publisert i magasinet Archives of Otolaryngology - Head & Neck Surgery.

Mozon.no, 27.04.2005