Bedre sex med likestilling

Hvor tilfreds du er i senga, avhenger av om du bor i et land der kvinner og menn er likestilte.

En amerikansk studie viser at sex er mer tilfredsstillende i land med likestilling.

- Når "mama" ikke er fornøyd, er ingen fornøyde, sier forskningsleder Edward Laumann.

Studien er utført ved University of Chicago. Personer fra 29 land deltok i undersøkelsen.

Best i vest
Blant landene med likestilling, da spesielt vestlige land, var 60-80 prosent tilfredse med sexlivet.

I Østerrike, hvor menn og kvinner er likestilte, var 71 prosent fornøyde med sexlivet. Det gjorde dem til den mest fornøyde befolkningen. Men også her var menn mest tilfredse: 80 prosent av mennene og 63 prosent av kvinnene var ekstremt eller veldig fornøyde.

Lavest på listen var Japan. Bare 25,7 prosent var fornøyde med sexlivet sitt der. I mannsdominerte land, som Brasil og Italia, var 40-50 prosent tilfredse.

Edward Laumann mener funnene viser at forhold basert på likhet fører til mer tilfredsstillelse for begge kjønn.

- Mannsdominerte kulturer ser ikke ut til å ta hensyn til viktigheten i seksuell nytelse for kvinner, sier Laumann ifølge LiveScience.

Ble hemmet
De 27,500 deltakerne var mellom 40 og 80 år gamle. Alle de store religionene var representert.

Deltakerne ble intervjuet over telefon, over mail eller i møte med forskerne. Forskerne mener at forskjellen i intervjumetoden hemmet undersøkelsen.

John DeLamater, professor ved University of Wisconsin, mener velværestatusen i landet påvirket funnene.

- Det er tenkelig at folk i utviklede land har mer informasjon om seksualitet. Og de er også sunnere. Ved å være bedre informert og i bedre form, har de større sjanse for å oppnå et tilfredsstillende sexliv, sier han.

Studien er publisert i Archives of Sexual Behavior.

En tidligere undersøkelse viste at 44 prosent av nordmenn var fornøyde med sexlivet.

 

Mozon, 24.4.2006