Bedre råd med skattejakt

Unngå kjempebaksmell med vår nye kalkulator. Se hvor mye du skal betale i skatt, og hvilken skattesats du bør ha. I tillegg har vi oppdatert Firmabilkalkulatoren, og viser hva futen tar av bilfrynsen din. Det er nemlig dyr moro.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Vår nye skattekalkulator fungerer som en slags forenklet selvangivelse. Det vil si at den viser deg hvor stor skatten din blir, og hva trekkprosenten bør være.

Merk: Akkurat som likningskontorets forenklede selvangivelse, vil heller ikke vår skattekalkulator passe for alle.

Kalkulatoren ser på all inntekt som lønn. Den holder seg innenfor minstefradraget som er på 22 prosent, eller maksimalt 40.300, og minimum 4.000 kroner.

Kalkulatoren er derfor uegnet for deg som:

  • Har høye kapitalinntekter, andre store fradrag, eller har næringsinntekter.
Trykk her for komme direkte til den nye Skattekalkulatoren

Drømmer du om firmabil? Prøv vår oppdaterte Firmabilkalkulator, før du lar deg friste. Skattefuten tar seg nemlig godt betalt dersom du må kjøre til jobben.

Betaler du mer, eller mindre enn gjennomsnittet?

Synes du at du betaler for mye skatt? Nedenfor kan du se den gjennomsnittlige skattebyrden for 2001. Tallene er hentet fra Finansdepartementet, og Statistisk Sentralbyrås referansesystem, og brukes til å anslå skattevirkninger.

Gjennomsnittlig skattebyrde
Bruttoinntekt
inkl. skattefrie
ytelser pr. person i 2001
Gjennom-
snittlig skatt
pr. person
i referanssystemet
0-149.999.-8.100.-
150.000-
299.999.-
46.900.-
300.000-
449.999.-
97.000.-
450.000-
599.999.-
165.500.-
over 600.000.-313.400.-
Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet
For ektepar er samlet bruttoinntekt og skatt fordelt likt mellom ektefellene. Barnetrygd, småbarnstillegg og kontantstøtte er ikke inkludert i bruttoinntekten.
Tallene er avrundet til nærmeste 100 kroner.

Tallene er basert på skattytere med standardfradrag, og passer derfor bra sammen med vår skattekalkulator.

Flere skatteartikler finner du her: