Bedre odds mot kvinnekreft

Stadig flere får brystkreft. Men sjansene for å overleve er større enn noen gang.

Antall tilfeller med brystkreft har fordoblet seg de siste 20 årene. Den vestlige livsstilen og det at kvinner får færre barn er blant hovedårsakene, melder The Australian.

- Det har vært en dramatisk økning i antall kvinner med brystkreft de siste årene. I 2004 fikk 2700 kvinner diagnosen, mot 2100 i 1995, sier overlege Rolf Kåresen ved Ullevål universitetssykehus, som legger til en annen årsak, aldersbølgen; vi blir alle eldre og eldre.

Statistikken viser at hver 11. kvinne vil utvikle kreftsykdommen. Sykdommen kan også, i svært sjeldne tilfeller, ramme menn.

Noen forskere frykter nå en epidemi av brystkreft.

Men med bedre behandlingsmuligheter har antall pasienter som overlever sykdommen økt.

Mindre dødelighet
Ifølge den australske kreftforeningen vil én av 56 kvinner i dag dø av brystkreft før 75 års alder, mot én av 43 i 1983. Kreftregisteret i Norge har kun tall på forekomst, og ikke død.

Årsaken er bedre og flere behandlingsmuligheter.

- Når det gjelder behandlingsmetoder er kirurgi det sentrale for alle kreftsykdommer. 70-80 prosent av helbredelsene av brystkreft skyldes kirurgien, resten tilleggsbehandlingen. Det som er nytt de siste årene er at tilleggsbehandlingen har blitt mer og mer raffinert, og vi vinner mer og mer. Dette, i tillegg til tidlig diagnostisering, gjør at dødeligheten har gått ned, sier Kåresen.

Tilleggsbehandling inkluderer blant annet cellegift, stråleterapi og hormonterapi.

Hva slags behandling som velges vil være avhengig av flere faktorer. Både størrelse på/omfanget av svulstvevet, egenskaper ved brystkreftcellene, alder og eventuell spredning.

I dag lever rundt 30 000 norske kvinner med brystkreftdiagnose, ifølge Kåresen.

Når det gjelder forebygging av brystkreft er det delte meninger blant ekspertene.

Forebyggelse av brystkreft
- Vi vet at enkelte faktorer kan gi økt risiko, som tidligere menstruasjon, p-piller eller at kvinner får færre barn og er eldre når de får barna. I tillegg kommer bruk av hormoner i overgangsalderen, økt vekt, særlig etter overgangsalderen og at befolkningen blir eldre, men det er vanskelig å si hva som forebygger. Det finnes for eksempel per i dag ingen entydige bevis for at trening og kosthold forebygger brystkreft, sier Mette Kalager, stipendiat og lege ved Kreftregisteret.

Hun etterstreber tidlig diagnostikk gjennom mammografiscreening.

- Men heller ikke dette vil hindre at man får det, men kan hindre at man dør av det, sier hun.

Les også: Mange kvinner dropper imidlertid mammografi.

Lege Grethe Støa Birketvedt mener imidlertid at kostholdet har betydning.

- Studier har vist at det er en stor sammenheng mellom fedme og brystkreft både hos menn og kvinner. Derfor vil de faktorene som fører til fedme også ha innvirkning på risikoen for å få brystkreft. Man bør spise mat som inneholder rikelig med friske grønnsaker, frukt, rotfrukter, kornprodukter, fjærkre og fisk. Kort sagt mat som inneholder rikelig med antioksidanter. En bør unngå dyrekjøtt og fete produkter som ikke kommer fra planter og som inneholder for mye av aminosyren homocystein, mener Støa Birketvedt.

Slik sjekker du brystene dine!

Visste du at silikonpupper kan gi hudkreft?

 

Mozon.no, 17.10.2006