Bedre medisiner mot AIDS

Nye medisiner mot AIDS viser lovende resultater. Men fortsatt er det langt igjen til forskerne har en kur mot sykdommen.

Den internasjonale konferansen om HIV og AIDS i Bankok har nå pågått i flere dager. Også mange norske forskere og politikere er tilstede på konferansen som er verdens største samling om dette temaet så langt.

Nye medisiner
Over hele verden testes det stadig ut nye medisiner som skal hjelpe i kampen mot HIV-viruset. Over 30 forsøk med forskjellige medikamenter er nå underveis, mange med lovende resultater.

Blant annet har amerikanske forskere gjennomført vellykkede forsøk på aper som viser en ny mulig fremgangsmåte for å bekjempe viruset. Medikamentet som er testet ut virker ved å blokkere et enzym ved navn integrase, som viruset er avhengig av for å kunne reprodusere seg i kroppen.

Legemiddelseskapet Merck vil nå teste medisinen på en liten gruppe mennesker for å finne ut om medikamentet kan utvikles til en effektiv medisin mot AIDS.

Kompliserte sammenhenger
HIV-viruset er ingen enkel utfordring for legemiddelindustrien. Enkelt fortalt er viruset avhengig av tre forskjellige enzymer for å kunne overleve og formere seg i kroppen.

Tidligere medisiner har hovedsaklig konsentrert seg om to av disse enzymene. Kombinasjoner av medikamenter som blokkerer enzymene har gitt hjelp til mange med å bremse utviklingen av sykdommen, men kan ikke drepe viruset fullstendig. Slike medikamenter er desverre også ganske kostbare og utenfor rekkevidde til de millioner av mennesker som er smittet av HIV i utviklingslandene.

Vellykkede forsøk med blokkering av enzymet integrase er derfor gode nyheter for forskere over hele verden.

- Vi tror at HIV integrase er en lovende målskive for utviklingen av nye medisiner mot AIDS. Derfor fortsetter vi med å forske videre på denne muligheten. Men sikre beviser for effekten av denne typen medisiner kan vi bare få med store kliniske studier på mennesker, sier talsmann Rick Koenig ved legemiddelfirmaet Glaxo Smith Kline til CNN.

Flere kvinner blir smittet
En annen utfordring for legene er den stadig økende andelen av kvinner som blir smittet av HIV-viruset. Sex-handel og tradisjonelle kjønnsroller er blant faktorene som kommer til å sørge for at denne trenden fortsetter.

- Etter å ha deltatt på denne konferansen, er min største bekymring de unge kvinnene. I aldersgruppen 15 til 25 år er det dobbelt så mange jenter som gutter som blir smittet. Når vi vurderer bevilgninger til aidsarbeidet, må vi legge vekt på hva vi kan gjøre for å beskytte jenter og kvinner mot hivsmitte, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson i en kommentar til Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

AIDS-medisiner spesielt rettet mot kvinner er også blant temaene som blir behandlet på konferansen i Bankok.

En virusdrepende krem som kan brukes i vagina er allerede under utvikling. Men fortsatt kan det ta tid før kremen blir utviklet til et effektivt produkt som kan garantere mot virussmitte.

Kritiserer USA
Amerikanske myndigheter er blant verdens største bidragsytere i kampen mot HIV og AIDS. Men amerikanerne har også blitt møt med massiv kritikk på konferansen på grunn av sin politikk i AIDS-arbeidet.

Pengene fra USA overføres mest i form av avtaler med myndighetene i bestemte land fremfor den felles satsningen gjennom FN. Dette gjør at USA også kan knytte bestemte betingelser til pengene, som forbud mot å kopiere vestlige medisiner til billigere priser.

Bush-administrasjonens konservative politikk innebærer også at det legges mer vekt på seksuell avholdenhet som fremgangsmåte for å begrense epidemien. Denne strategien regnes av mange som gammeldags og bakstreversk i forhold til tiltak som sekualopplysning og oppfordring til mer bruk av kondomer.

- Å satse utelukkende på avholdenhet, slik Bush-administrasjonen nå gjør, er ikke bare uansvarlig men også umenneskelig. Jeg tolker dette som at krefter fra de fundamentalistiske høyre-kreftene styrer dagens hivforebyggende arbeid, sier kongressrepresentant Barbara Lee fra USA til Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Mozon 15.07.2004