Bedre influensavaksine på vei?

Amerikanske forskere er på sporet av en mer effektiv influensavaksine. Lovende, mener Folkehelseinstituttet.

Hvert år vaksineres omkring en halv million nordmenn mot influensa, og mellom 500 og 1500 dør av influensavirus. Men nå kan bedre vaksiner være på vei.

Et forskerteam ved La Jolla Institute for Allergy and Immunology (LIAI) i California har utarbeidet en omfattende analyse av artikler som er publisert om influensa A-virusets epitoper. Epitoper er betegnelsen på de delene av viruset som immunforsvaret svarer på og som man kan bruke i vaksiner.

Er du syk nok til å ta fri fra jobben? Les mer her:

600 virusdeler
Forskningssjef Alessandro Sette og kollegene så på 600 ulike epitoper fra 58 stammer av influensa A-viruset. Deretter så de nærmere på likheten mellom epitoper fra forskjellige stammer av influensavirus.

De fant hundrevis av epitoper som lignet hverandre, selv om de kom fra ulike stammer. Særlig én epitop gikk igjen i mange stammer og kan se ut til å være ideell for vaksinebruk. Med en slik vaksine kan man utvikle motstand mot flere typer influensa samtidig.

Lovende vaksine
- Denne vaksinen, som går på tvers av de forskjellige virus-stammene, er den man ønsker å lage, sier Hanne Nøkleby, direktør ved divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet.

Hun mener studien virker lovende.

- Den er grundig og gir et viktig grunnlag for å kunne gå videre i arbeidet med å finne en bedre vaksine, sier hun. Nøkleby mener en bedre vaksine vil bli et faktum.

- Men det kan ta år, først må man lære mer om virusene og respons mot virusene, sier hun.

For det er flere hindre som gjenstår før forskningen kan omsettes i en effektiv vaksine for mennesker. For eksempel var mesteparten av dataene om influensavirus hentet fra analyser av immunrespons hos mus og andre dyr.

- Hundrevis av influensaepitoper har allerede blitt beskrevet og finnes nå i databasen, men det kommer opp kritiske hull når man skal finne ut hva mennesker kan utvikle antistoffer mot.

- Konklusjonen er at denne studien viser oss hvilken retning vi bør gå, sier prosjektdirektør Stephen Wilson i en pressemelding.

Studien er publisert online i denne ukas utgave av tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Bekymret for influensa? Les mer på Lommelegen: