Bedre helse med røykelov

Den norske røykeloven har gitt ansatte ved serveringsstedene bedre inneklima og bedre helse, viser en norsk undersøkelse.

Innføringen av røykeforbudet på serveringssteder i 2004 har vært en stor fordel for de ansatte. Det viser en undersøkelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt som ble lagt frem i går.

Tester av luftkvaliteten på utestedene viser at mengden støv og partikler i luften har blitt dramatisk redusert. De ansatte kan glede seg over bedre lungekapasitet og færre avfallsstoffer av nikotin i blodet.

Nesten som kontorer
- Det at nikotinnivået i lufta har gått ned, er kanskje ikke så veldig overraskende. Men det var overraskende for oss at også konsentrasjonen av støv i luften har gått dramatisk ned.

- Dette viser at det ikke bare er nikotinen som forurenser fra røyking, men mange ulike partikler. Resultatene fra utesteder nå viser at støvmengden i lufta bare er marginalt høyere enn det som tidligere er funnet i kontorbygninger i Oslo, sier forskningssjef Helge Kjuus ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) til Aftenposten.

Undersøkelsen bygger på tester av luftkvalitet ved 13 restauranter og barer i Oslo. Totalt 94 ansatte ved serveringsstedene ble testet i forhold til lungekapasitet og et avfallsstoff fra nikotin i blodet og urinen.

Testene ble gjennomført før røyeloven våren 2004 og sammenliknet med tester som ble gjort våren 2005. Undersøkelsen viser blant annet at mengden nikotin og støv i luften nå bare er en brøkdel av tidligere nivåer.

Hjelper astmatikere
Lungekapasiteten til de ansatte er også blitt mye bedre. Det gjelder spesielt ikke-røykerne og astmatikere som tidligere hadde tydelig redusert lungekapasitet etter en arbeidsøkt. Men også ansatte som røyker selv, har også fått bedre luftveier og langt lavere nivåer av nikotin-reststoffer i kroppen.

- Vi mener at fravær av passiv røyking ikke kan forklare denne forskjellen, og at det i stedet kan bety at de som røyker, røyker mindre etter at loven ble innført. Kanskje har de tidligere røykt mer innimellom mens de har vært på jobb? Men bedringen er marginal. Hvis du røyker selv, får du jo i deg uendelig mye mer enn når du er utsatt for passiv røyk, sier Kjuus.

Støtter tidligere forskning
Det norske røykeforbudet fulgte rett etter et liknende forbud på serveringssteder i Irland som var de første i Europa med røykeforbud på serveringssteder. Irske undersøkelser bekrefter også de norske konklusjonene om at røykeforbudet har en dramatisk effekt på luftkvalitet og de ansattes helse.

- Konklusjonen er at dette virker og at forbudet har en umiddelbar effekt, sier den irske forskeren Luke Clancy vedResearch Institute for a Tobacco-Free Society til BBC News.

LES HELE SAKEN: BEDRE HELSE MED RØYKEFORBUD

 

Mozon.no, 13.10.2005