Bedre helse med røykelov

Den norske røykeloven har gitt ansatte ved serveringsstedene bedre inneklima og bedre helse, viser en norsk undersøkelse.

Innføringen av røykeforbudet på serveringssteder i 2004 har vært en stor fordel for de ansatte. Det viser en undersøkelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Tester av luftkvaliteten på utestedene viser at mengden støv og partikler i luften har blitt dramatisk redusert. De ansatte kan glede seg over bedre lungekapasitet og færre avfallsstoffer av nikotin i blodet.

Nesten som kontorer
- Det at nikotinnivået i lufta har gått ned, er kanskje ikke så veldig overraskende. Men det var overraskende for oss at også konsentrasjonen av støv i luften har gått dramatisk ned.

- Dette viser at det ikke bare er nikotinen som forurenser fra røyking, men mange ulike partikler. Resultatene fra utesteder nå viser at støvmengden i lufta bare er marginalt høyere enn det som tidligere er funnet i kontorbygninger i Oslo, forteller forskningssjef Helge Kjuus ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) til Aftenposten.

Undersøkelsen bygger på tester av luftkvalitet ved 13 restauranter og barer i Oslo. Totalt 94 ansatte ved serveringsstedene ble testet i forhold til lungekapasitet og et avfallsstoff fra nikotin i blodet og urinen.

Testene ble gjennomført før røyeloven våren 2004 og sammenliknet med tester som ble gjort våren 2005. Undersøkelsen viser blant annet at mengden nikotin og støv i luften nå bare er en brøkdel av tidligere nivåer.

Hjelper astmatikere
Lungekapasiteten til de ansatte er også blitt mye bedre. Det gjelder spesielt ikke-røykerne og astmatikere som tidligere hadde tydelig redusert lungekapasitet etter en arbeidsøkt. Men også ansatte som røyker selv, har også fått bedre luftveier og langt lavere nivåer av nikotin-reststoffer i kroppen.

Det norske røykeforbudet fulgte rett etter et liknende forbud på serveringssteder i Irland som var de første i Europa med røykeforbud på serveringssteder. Irske undersøkelser bekrefter også de norske konklusjonene om at røykeforbudet har en dramatisk effekt på luftkvalitet og de ansattes helse.

- Konklusjonen er at dette virker og at forbudet har en umiddelbar effekt, sier den irske forskeren Luke Clancy vedResearch Institute for a Tobacco-Free Society til BBC News.

 

Mozon.no, 30.05.2006