Bedre for samboere?

Samboer-utvalget foreslår å bedre rettighetene til Norges 500.000 samboere. At det trengs er det liten tvil om, spørsmålet er bare om forslagene går langt nok. I artikkelen får du også gode råd om hvordan du bør innrette deg som samboer i dag.

Jusskolen

 1. Ikke velg uskifte uten å tenke deg om!
 2. Sommerjobb: Ikke gå i fella!
 3. Testament for samboere med felles barn
 4. Bedre for samboere?
 5. Tryggere for kausjonister
 6. Til deg som leier
 7. Arveavgift:
  Du kan fritt gi gaver til ukjente, men dine nærmeste får svi
 8. Leier du bolig risikerer du å måtte flytte hvert år!
 9. Arver du gjeld?
 10. Få gratis advokathjelp!
 11. Hva bør du vite om kredittvurdering?
 12. Selskaper må registreres!
 13. Unngå de farlige kausjonsfellene
 14. Skal du kausjonere?
 15. Fem magre år og fri!
 16. Bli kvitt slitsomme telefonselgere!
 17. Fedre umyndiggjøres! Må ha mors samtykke
 18. Kan sjefen tvinge deg på jobb nyttårsaften?
 19. Knock-out på bruktbilselgeren
 20. Angrepille uten resept
 21. Slik får du hund i blokk
 22. Erstatning fra slalåmbakken?
 23. Spar penger - vent med arven
 24. Opsjonsguiden
 25. Har du krav på minstelønn og overtid?
 26. Blakke dot-com selskaper selger dine data til høystbydende!
 27. Strandsonen: Kamp om hver centimeter!
 28. Leier du? Puss opp selv og bli rik!
 29. DinSide gir deg arbeidsavtale!
 30. Ny Husleiekontrakt!
 31. MP3: Er du en skurk?
 32. Sjekkliste for kranglelystne bilkjøpere
 33. Vet du hvem du handler med?
 34. Slett meglerinfo
 35. Frekke kreditorer med urettmessige krav
 36. Bilferie? USA kan ruinere deg
 37. Pasientskadeerstatning: Gjelder ikke privatklinikken!
 38. Alenemor - god butikk!
 39. Kan boligen selges som den er?
 40. Boligselger, skaff tilstandsrapport !
 41. Innboforsikringen - din reddende engel
 42. Boligkjøpere krangler så busta fyker
 43. Færre rettigheter i borettslag
 44. Dette får aleneforeldre
 45. Nabokrangel
 46. Kjør ikke med utenlandske skilter!
 47. Hvem kan jeg låne ut bilen min til?
 48. Alenemødre er spioner
 49. Når noen plutselig dør
 50. Hvordan skrive sitt eget testament?
 51. Fem års reklamasjonsfrist for boligbygger
 52. Mange rettigheter ved kredittkjøp
 53. Glemske bokormer risikerer fengsel
 54. Gode nyheter for kunder med fastrentelån
 55. Forbrukerne glemt i ny lov
 56. Når kravet havner i retten
 57. Inkassosak, jeg?
 58. Hvem får se politimappen din?
 59. Hva inneholder vandelsattesten?
 60. Kan kreve røykfrie ansatte
 61. Ulovlig registrering av forenklede forelegg
 62. Politi og elefanter, glemmer aldri!
 63. Flytt lovlig før fristen
 64. Ordensregler i borettslag
 65. Boplikt - en kamp om millioner
 66. Kan du få sparken ?
 67. Si opp leieavtalen på TV!
 68. Store, stygge staten

Med dagens regelverk, som på mange områder favoriserer ektefeller, sier det seg selv at behovet for en bedring av samboernes stilling er stor. Samboerutvalget ble derfor nedsatt for å vurdere hvordan dagens noe uheldige situasjon skal forbedres. Utvalgets innstilling ble levert til barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland tirsdag 18. mai, og førsteinntrykket lover i hvert fall bra, selv om de foreslåtte endringene kanskje ikke gikk så langt som enkelte hadde håpet på.

Hvilke endringer er foreslått?


Det er spesielt hensynet til samboernes felles barn som er blitt tilgodesett i innstillingen. I tillegg vil utvalget styrke den gjenlevendes mulighet til å få beholde bolig, og nære eiendeler ved den andre samboerens dødsfall.

De fleste forslagene forutsetter at samboerskapet har vart i minimum to år, i tillegg er det noen hvor kravet er hele fem år.

 • Foreldreansvar. Når foreldrene ikke er gift er det i dag moren som automatisk får foreldreansvaret alene. Utvalget foreslår at det skal bli delt foreldreansvar, slik som mellom ektefeller, ved at det etableres en skriftlig erklæring om hvor foreldrene skriver under på at de lever sammen, og bekrefter at begge er foreldre til barnet.

  I tillegg vil utvalget fastholde regelen om at kunstig befruktning også kan tilbys samboere.

 • Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Adopsjon. I dag har ikke samboere rett til å adoptere. Utvalgets flertall vil imidlertid gi samboere denne muligheten, såfremt de har bodd sammen i minst tre til fem år. I tillegg går de inn for at samboere skal gis rett til stebarnsadopsjon.

  Det er vel ingen direkte bombe at nettopp dette punktet kan bli en tung bør å svelge for Valgerd Svarstad Haugland...

 • Arv. Dagens arveregler er grovt urettferdige dersom den ene samboeren faller fra. Kort fortalt kreves det testament for å arve samboeren, og i tillegg må det betales arveavgift av høyeste klasse. Er du gift slipper du arveavgift, og får arv automatisk selv om du ikke har tegnet et testament.

  Utvalget foreslår derfor å gi samboere fritak for arv og gaveavgift, på lik linje med ektefeller, så lenge det er skrevet et testament. De vil også at den gjenlevende samboeren skal kunne arve et beløp oppad begrenset til folketrygdens grunnbeløp (=4*G), uavhengig av livsarvingenes pliktdelsarv. (Livsarvinger er for eksempel dine barn og barnebarn)

 • Skifte. Hvis din avdøde samboer for eksempel har "egne" barn fra et tidligere ekteskap har du etter dagens regelverk ikke rett til å sitte i uskiftet bo. Utvalget vil at samboere som har bodd sammen i minst fem år, eller som har felles barn, skal få rett til å sitte i uskifte med felles bolig og innbo.

  Ulempen er at denne retten faller bort etter to år, eller hvis den gjenlevende får barn med en ny samboer, med mindre arvingene etter førsteavdøde samtykker i fortsatt uskifte.

 • Begravelse. Utvalget vil at samboere som har bodd sammen i minst to år, eller som har felles barn, skal regnes som nærmeste pårørende på linje med ektefeller. Det vil si at du selv kan være med på å bestemme hvordan begravelsen skal gjennomføres.
 • Skatt. I dag kan ikke samboere fordele fradrag og kapitalinntekter seg imellom, i tillegg kan de heller ikke lignes i skatteklasse to, selv om den ene er uten eller har svært lav inntekt. Utvalget vil derfor at samboere som har bodd sammen i mer enn to år skal få denne muligheten.
 • Dokumentavgift. Hvis din samboer eier en leilighet, og du vil kjøpe deg inn i denne, må dere i dag betale en dokumentavgift på 2.5 prosent. Det høres kanskje ikke så mye ut, men med dagens boligpriser kan det fort bli betydelige beløp.

  Dette slipper ektepar, og utvalget vil at dette også skal gjelde samboere som har bodd sammen i mer enn to år, eller har felles barn.

 • Innsynsrett. I dag har ikke samboere innsynsrett i hverandres økonomi, slik som ektepar har. Utvalget vil derfor at samboere skal få en slik innsynsrett, dersom de har felles barn, eller har bodd sammen i minimum to år.
 • Pensjon. I dag regnes pensjonister som har bodd sammen i 12 av de siste 18 månedene som ektefolk, når grunnpensjonen fastsettes.

  Utvalget vil at grunnpensjonen til samboende pensjonister, uten felles barn, skal beregnes etter samme regler som for ektefeller, men først etter to års samboerskap. I tillegg skal de få ektefelletillegg i pensjonen.

 • Etterlattepensjon. I motsetning til de som er gift, har ikke samboere rett til etterlattepensjon når den ene dør. Utvalget vil at også samboere skal få denne muligheten, såfremt de har bodd sammen i minst fem år. Retten til etterlattepensjon vil imidlertid falle bort hvis den gjenlevende etablerer et nytt samboerforhold.
 • Sosialhjelp. Søker du sosialstønad som samboer er dagens utgangspunkt at du blir ansett som enslig. Utvalget vil at samboere også her skal likestilles på linje med ektefeller, uten krav til varigheten av samboerskapet.

Hva er det som ikke endres?

Utvalget vil ikke at samboere skal likestilles med gifte personer, og vil derfor ikke foreslå å innføre tilsvarende regler som for ektefeller på disse områdene:

 • Nei til felleseie, og underholdsplikt mellom samboere.
 • Nei til en likedelingsregel for økonomisk oppgjør, eller regler om bidragsplikt etter brudd mellom samboere.
 • Nei til generell arverett for samboere.
 • Nei til opprettelse av et sentralt samboerregister. Praktiske problemer gjør at opprettelse av et sentralt samboerregister ikke ble anbefalt. Hovedbegrunnelsen er at registeret vil få problemer med å fange opp alle som faktisk er samboere, i tillegg til at en slik kontrollordning vil kunne komme i strid med prinsippet om privatlivets fred.

Fortsatt lysten på å være samboer?

Pass i hvert fall på at du ikke går i de mest elementære fellene... Å bruke DinSides samboerkontrakt kan fort lønne seg i det lange løp hvis samboerforholdet en vakker dag skulle ryke. Husk: Kontrakten er gratis, og vil kunne spare deg for mange unødvendige bekymringer.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.