Bedre behandling mot kreft

Norske kreftforskere foreslår ny type strålebehandling etablert her til lands. Den gir færre bivirkninger og flere kan bli helbredet.

Strålebehandlingen heter protonterapi og kan behandle kreftsvulster med større presisjon og med mindre skade på omliggende friskt vev.

- Ved tradisjonell strålebehandling avgir strålen mest energi før strålene treffer svulsten, noe som kan gi skader på vevet før den treffer svulsten. Ved protonterapi er det mulig å avgrense stråledosen til et svært begrenset område, slik at svulsten fjernes uten at vevet rundt blir skadet, sier Magne Guttormsen, professor i kjernefysikk og vitenskapelig leder for Syklotronlaboratoriet ved Universitetet i Oslo til Mozon.

Han understreker videre at lavere doser til omliggende normalt vev også kan redusere forekomsten av nye kreftsvulster som oppstår på grunn av ny strålebehandling.

- Det er i første rekke et problem hos barn og unge voksne som skal leve i mange år etter ferdig behandling, sier Dag Rune Olsen, professor og forskningssjef ved Institutt for Kreftforskning ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

Tidligere forskning viser imidlertid atmenn og kvinner reagerer svært ulik på beskjed om kreft.Og stadig flere nordmenn får kreft.

Behandle 1000 årlig
Guttormsen og Olsen samarbeider i dag om etablering av et senter for protonterapi ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

- Et slikt senter ved vil kunne betjene tusen pasienter i året. Svenske beregninger tyder på at rundt ti prosent av norske kreftpasienter vil kunne ha god nytte av denne behandling, sier Olsen.

Ikke dyrt
I Sverige har vært en lang politisk dragkamp om etablering av denne behandlingsformen, og nylig ble det besluttet at det skal etableres et nasjonalt senter for protonterapi ved universitetssykehuset i Uppsala.

Et ankepunkt mot protonterapi har vært de høye etableringskostnadene.

- Riktignok er behandling med protoner 2-3 ganger dyrere enn vanlig stråleterapi. men dersom en tar hensyn til reduserte kostnader forbundet med færre langtidsbivirkninger, kan protonterapi gi en helseøkonomisk gevinst, mener Olsen.

Han understreker at en nyere utredning fra Stockholms Universitet viser dette.

- Bivirkninger er fortsatt en betydelig utfordring, både for kreftpasienten selv og for samfunnet. Protonterapi kan trolig bidra til bedre livskvalitet hos pasientene våre. Selv om det er dyrt å bygge og etablere stråleterapienheter, må vi huske på at strålebehandling fortsatt er en meget rimelig behandlingsform og står for kun fem til sju prosent av kostnadene knyttet til all kreftbehandling, sier Olsen.

 

Mozon.no, 12.05.2006