Bedre behandling av menopause

Greske forskere har funnet en effektiv behandling for kvinnelige brystkreftofre i overgangsalderen.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner verden over. Og på grunn av gode behandlingsformer, overlever stadig flere sykdommen. Men mange av disse kvinnene kommer tidlig i overgangsalderen, delvis som et resultat av behandlingen.

Plager i forbindelse med overgangsalderen ble tidligere behandlet med en kombinasjon av østrogen og progestin, og fremdeles lar mange kvinner østrogen dempe hetetokter og andre plager.

Mange studier viser at risikoen for brystkreft øker ved bruk av hormonterapi. Andre studier stiller spørsmålstegn ved en slik risiko når det gjelder friske kvinner.

Hva skjer i kroppen under overgangsalderen? Les mer på lommelegen:

Øker risikoen for kreft
For tidligere brystkreftpasienter er saken en annen. Østrogen kan aktivere eller fremskynde mikrometastaser eller stimulere ny svulstvekst. Metastaser er, ifølge Radiumhospitalet nettsted, kreftscellenes evne til å spre seg ved for eksempel å sirkulere gjennom blodstrømmen. Risikoen øker dermed for å rammes av kreft igjen.

Ifølge forskerne er produktet tibolone en alternativ hormonbehandling for tidligere brystkreftpasienter. Tibolone gir samme positive effekter som østrogenbehandlingen, men har ikke de skadelige bivirkningene.

Effektiv behandling
De 156 kvinnene som deltok i studien hadde fått behandling for brystkreft og brukt tamoxifen i fem år. Tamoxifen ble brukt i stedet for hormonterapi. En måned etter at de stoppet denne behandlignen, fikk kvinnene tilbud om å bruke tibolone mot symptomer på overgangsalderen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens 104 takket nei til tilbudet, valgte 52 å motta dette. Deretter sammenlignet forskerne de to gruppene.

Behandling med tibolone ga ikke økt risiko for kreft. Tibolone, som produseres av Livial, NV Organon, var effektiv mot plager i forbindelse med overgangsalder.

Studien er publisert i Climacteric.

Det finnes også andre alternative behandlingsformer. Blant annet kan soya redusere plager i overgangsalderen.

Les mer her: Velger soya mot menopause

 

Mozon.no, 05.12.2006