Be først utleier om å rette!

Du kan kreve at utleier betaler rettingen!

I følge Husleielovens §2-10 kan du som leier kreve at utleieren for egen regning retter en mangel ved husrommet eller tilbehøret.

Vilkåret er at rettingen kan skje uten en urimelig kostnad eller ulempe for utleier.

Hva som er "urimelig kostnad" må vurderes ut i fra hva det koster å rette mangelen, og leiens størrelse og antatt levetid på rommet. Bor du i et sentralt strøk og betaler en ågerleie til utleier, må du kunne forvente at leiligheten ikke faller fra hverandre ved vanlig bruk.

"Ulempe" omfatter tidstap, bryderi osv. på utleiers hånd. Her sier det seg selv at en profesjonell utleier må tåle mer enn en privat utleier.

Hva som er urimelig må vurderes opp i mot leiers interesse i å få rettet manglene, det er klart at utleiers kostnader og ulemper klart må overstige leiers interesse i utbedring før unntaket får anvendelse.