Barnetrygden

Den barnetrygden bidragsmottaker får trekkes fra i underholdskostnaden.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Prinsippet bak underholdskostnaden er å finne kostnadene ved å ha barn. En del av disse kostnadene dekker allerede det offentlige gjennom barnetrygden. Denne trekkes derfor fra.

Om du som enslig forsørger mottar barnetrygd for et ekstra barn, vil dette altså bidra til å redusere den underholdskostnaden som skal deles, og dermed barnebidraget du mottar.