Barnetrygd & småbarnstillegg


Alle barn bosatt i Norge skal ha barnetrygd. Barnetrygden blir gitt fra og med måneden etter at barnet er født, og til og med den måneden det fyller 18 år.

Satser og tillegg:

 • Barnetrygdsatsen for første og andre barn er på 11.112 kroner i året per januar 1999. Satsen for tredje og hvert av de påfølgende barn er på 13.092 kroner i året per januar 1999.

 • Er barnet mellom ett og tre år, har du også krav på et småbarnstillegg. Satsen er 7.884 kroner i året per januar 1999.

 • Bor du i Finnmark eller i Nord-Troms, får du et tillegg til barnetrygden. Tillegget er på 3.792 kroner i året per januar 1999.

Barnetrygd og enslige forsørgere:

 • Utvidet barnetrygd: Dersom du er alene om den daglige omsorgen for barnet, kan du få barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske antallet barn.

  Dette gjelder forsørgere som er ugifte, skilte, separerte, gjenlevende ektefeller mv.

  Merk: Hvis du er enslig forsørger, og lever i et ekteskapslignende forhold, med en annen enn den andre av barnets foreldre, og har gjort det i minst 12 av de siste 18 månedene, mister du retten til utvidet barnetrygd.


 • Ekstra småbarnstillegg:
  Tillegget kan gis til enslig forsørger som mottar utvidet barnetrygd, og som får uredusert overgangsstønad samtidig. Vilkåret er at yngste barn må være mellom null og tre år gammelt.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Satsen er 7 884 kroner i året per januar 1999.