Barnehageplasser til begjær

Bare halvparten av alle som ønsker seg en barnehageplass får det. Er du så heldig at du har fått barnehageplass, må du regne med å punge ut. Hvor mye, mye er helt avhengig av hvor du bor og hvor mye familien tjener.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tjener familien totalt 375.000 i året, må en gjennomsnittsfamilie punge ut med 3.000 kroner i måneden for en barnehageplass. Dette er en økning på hele 4.5 prosent siden i fjor.

Prisforskjell på nesten 1000 kroner

Har du barn i en kommunal barnehage er det tre faktorer som avgjør hvor mye du må betale. Størst innvirkning har familiens inntekt, dernest hvor i landet du bor og til slutt barnets alder.

Har familien 375.000 i årsinntekt, er differansen i egenandelen mellom fylket med høyest månedsbetaling, Oslo, og den rimeligste, Finnmark, på 1.000 kroner. Du betaler altså 12.000 kroner mer for å ha barnet ditt i en barnehage i Oslo enn i Finnmark.

Private barnehager - et godt alternativ?

Prisen for en plass i en privat barnehage varierer i gjennomsnitt fra 2.974 kroner i Bodø til 3.601 kroner i Oslo. Dette betyr at private barnehager kan være et godt alternativ for familier som har en samlet inntekt på over 375.000 kroner i året.

Figuren viser forskjellen mellom private og kommunale barnehageplasser på ulike inntektsnivåer
Figuren viser forskjellen mellom private og kommunale barnehageplasser på ulike inntektsnivåer Vis mer

Flate, dyre priser

Så mange som 60 prosent av de kommunale barnehagene opererer med flate satser. Dette betyr at de ikke differensierer egenandelen med hensyn på familiens inntekt. Dette er selvsagt en fordel for familier med høy intekt, men det viser seg at de kommunene som differensierer egenandelen i snitt har lavere satser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Får avslag i prisen

I de fleste kommunale barnehager har familier med lav inntekt mulighet til å søke friplasser, økonomisk hjelp eller rabatter for å redusere den økonomiske belastningen. Dette kan en få ved å søke til sosialkontoret, barnevernsnemnda, skolekontoret eller direkte til de som har opptaksfullmakt i kommunen.

Men så mange som en tredjedel av alle kommunene tilbyr ikke slike støtteordninger.

Alle kommunale barnehager tilbyr søskenmoderasjon. Det er da mulig å få opp til 50 prosent rabatt på barn nummer to.

Er barnet under tre år risikerer du å måtte betale en høyere egenandel. Dette gjelder i høy grad for de private barnehagene, men også flere kommunale barnehager krever ekstra for de aller minste.

- En vanlig barnehageplass koster 3.500-4.000 kroner å drive, men er barnet under tre år er det dobbelt så dyrt, forklarer Bjørn Petteresen fra Barnehageforbundet.

Årlig kostnader
Familiens
inntekt
Ett barnTo barn
100.00024.01239.115
250.00030.73549.660
375.00033.58254.025
500.00034.53255.484
Privat38.86869.957
Kostnader for Et års barnehageplass inkludert kostpenger

Omtrent halvparten av de kommunale barnehagene krever i tillegg til egenandelen, ekstra matpenger

Les vår artikkel hvor vi har sjekket prisene på barnehageplasser i Oslo