Barnebidrag


Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, skal betale underholdsbidrag.

Dere kan fritt inngå avtale om bidragets størrelse, men hvis dere ikke klarer å bli enige kan dere be trygdekontoret om å fastsette bidraget.

Hovedregelen når bidragsfogden fastsetter bidraget, er at det skal utgjøre en viss prosent av den bidragspliktiges inntekt, avhengig av antall barn som den bidragspliktige forsørger.

  • 1 barn=11 prosent
  • 2 barn=18 prosent
  • 3 barn=24 prosent
  • 4 eller flere barn=28 prosent
Bidraget betales til barnet er 18 år, og kan på visse vilkår forlenges når barnet fortsatt går på skole.

Bidragsforskudd


Barnet kan ha rett til forskudd på barnebidraget (bidragsforskudd). På den måten blir barnet sikret et visst minstebeløp, uavhengig av den bidragspliktiges inntekt og innbetalinger.

Forskuddet er på 1 090 kroner i måneden per juni 1999.

Betaling/innkreving av bidraget

Når trygdekontoret utbetaler bidragsforskudd, eller overgangsstønad til enslig forsørger, har folketrygden rett til deler av det bidraget som den andre av foreldrene skal betale.

Det vil si at folketrygden har rett til å få tilbake det beløpet den allerede har utbetalt i bidragsforskudd eller overgangsstønad.

Trygdekontoret har derfor rett til å kreve at bidrag blir fastsatt i slike tilfeller. Foreldrene kan i så fall ikke gjøre opp bidraget direkte seg imellom, men må betale gjennom Trygdeetatens innkrevingssentral.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når bidragsmottakeren hverken får bidragsforskudd eller overgangsstønad, kan partene gjøre opp bidraget seg imellom. Dersom bidragsmottakeren ønsker det, kan hun/han imidlertid sette fram søknad om at trygdeetaten krever inn bidraget.