- Nøkkel til det gode liv, er å vite at vi kan mestre noe, sier ekspert. Foto: colourbox.com
- Nøkkel til det gode liv, er å vite at vi kan mestre noe, sier ekspert. Foto: colourbox.comVis mer

- Barna må være litt gale

Mer lek i treningen! Slik unngår du at barna går treningslei.

Vi cruiser inn i dataverdenen, er førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn, ved NTNU, sitt klare budskap på arrangementet Temadager 2009 – Fysisk aktivitet – bevegelse, trening og rehabilitering, i regi av Norsk Fysioterapiforbund tidligere denne måneden.

Han viser til tall: I 2005 satt gutter på femten år 30.6 timer foran PC-skjermen i uken utenom skoletiden, mens tilsvarende tall i 2001 var på 16.9 timer i uken. For jentene er det enda verre: Tall fra 2005 viser at jenter satt 19,8 timer foran skjermen, mens timeantallet fire år tidligere var bare seks timer. I tillegg kommer både for jenter og gutter mer enn 10 timer foran TV.

Én av ti er avhengige
Ny Facebook-advarsel

- Hvis trendene når det gjelder inaktivitet fortsetter kan vi risikere å komme der amerikanerne frykter de er: Barna vil leve kortere enn foreldrene sine, sier Mjaavatn og forteller at cirka ti prosent av ni-åringer i Norge i dag ligger under anbefalingene når det gjelder fysisk aktivitet.

- Også detter det kolossalt mot ungdomskoleårene. Cirka femti prosent av 15-åringene er mindre fysisk aktive enn det Verdens helseorganisasjon anbefaler som et minimum. Og mange forblir inaktive, sier han og minner om at mye av den behandlingen som gjøres mot livsstilssykdommer i senere alder, har rot i barneårene og en for passiv oppvekst.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nederst i artikkelen får du tips om hva du kan gjøre med barna dine.

Mange unger er tunge

Vi må gjøre noe, er den klare beskjeden til Mjaavatn. Men hva skal vi gjøre?

Hold formen i ferien

«Idrettshaller har liten effekt på folkehelsa. Sykkelstier og turstier trekker befolkningen ut i større grad, og her kan foreldre være rollemodeller.»


Allsidighet!

Fysisk aktivitet, men også aktivitetsglede er viktige faktorer.

Trener du til ingen nytte?

- En viktig frafallsårsak blant unge som trener er at de går lei og føler seg for presset. En undersøkelse av 1000 ungdom i flere fylker viser at de som begynner med mer allsidig trening har større sjanse for å fortsette, sier Mjaavatn.

Og her er det snakk om aktiviteter i mange former – så lenge det oppleves som gøy.

- Idrettshaller har liten effekt på folkehelsa. Sykkelstier og turstier trekker befolkningen ut i større grad, og her kan foreldre være rollemodeller. De drar jo ikke med seg barn inn i en hall for å spille fotball sammen med dem, de dytter dem inn på trening, er oppfatningen til Mjaavatn.

Han presiserer at nederlagene vil komme haglende hvis barn spesialiseres for tidlig. Og at lav mestringsforventning kan føre til hjelpesløshet, håpløshet og depresjon.

Han mener det er mange forskjellige aktiviteter som holder ungene i gang, hvor de også vil lære seg å mestre.

- Nøkkel til det gode liv, er å vite at vi kan mestre noe, sier han.

Les også: Trener seg syke og slitne

Vilt og galt

Mjaavatn har flere tips til måter barna kan holdes i aktivitet – og da er det snakk om aktivitet som kan oppfattes som lek.

  • Litt ”galskap” hjelper”. Mjaavatn mener det er viktig å utvikle de motoriske ferdighetene uten spesifikk trening. Han mener kombinasjonen av allsidig trening, kondisjonstrening og litt ”galskap” vil trene barna bedre. Spring opp i en bekk, er en av ideene.
  • Toppturer. Basecamparrangementer til turistforeninger som bærer på litt villskap og som krever masse mestring, tenner ungdommene.
  • Full fart. Kiting på ski og vann og snowboard er bra for ungdom, ifølge Mjaavatn. I tillegg gir idrettene mye adrenalin og en god mestringsfølelse.

    - En annen viktig ting er at disse idrettene ikke er regulert av voksne regler, legger han til.

  • Spenning. Klatring er en fin måte å utfordre kroppen på.
Han minner om at fellesskap er et viktig nøkkelord, og at det er viktig å føle seg som en del av et større gruppe.

Alt dette vil styrke den mentale helsen, ifølge Mjaavatn. Det vil si gi rom for mer positiv tenking, større toleranse for lidelser og større mental motstandskraft. Det er sterke tendenser til depresjon og depressive lidelser blant barn og ungdom som beveger lite på seg.

Mjaavatn minner til slutt om at mange undervurderer barn og unge, og glemmer at de også trenger litt fred.

Kontakt med natur

- Alle liker skjønnhet og stillhet. Kontakt med natur reduserer stress og påvirker immunforsvaret. Naturopplevelser gjennom friluftsliv har en tilleggsverdi som mye annen fysisk trening ikke har, forklarer Mjaavatn.

De ti mest populære fjellturene

Foreldrene er den viktigste drivkraften, ifølge forskeren:

Blant barn som har foreldre der begge er medlem av en turistforening, oppgir nesten 80 prosent at de får mer enn en fottur i fjellet per år (13-15 åringer). I underkant av 70 prosent får mer enn én fottur i året hvis en forelder er medlem, mens bare 40 prosent får mer enn én fottur, hvis ingen er medlem av en turistforening.