Barna dine leker farlig

Du har vel forsikret huset ditt, bilen din og båten din? Kanskje også hunden og mobilen din? Men hva med barna? Bare en av tyve nordmenn har tegnet en sykdomsforsikring for barnet sitt.

Skjer det et alvorlig uhell når barnet ditt står på ski eller hjelper onkel Sam med å snekre, kan det føre til økonomisk ruin for hele familien. Har du en barneforsikring, er du sikret mot det verste.

En bra barneforsikring skal forsikre barna dine hvis de blir utsatt for en ulykke eller sykdom. Folketrygden dekker bare de mest grunnleggende behov. Det betyr at en vanlig familien vil oppleve at økonomien revner hvis ulykken skulle være ute.

Ulykke eller sykdom?

Ifølge Forsikringsnæringens Hovedorganisasjon (FNH) er bare 20 prosent av norske barn dekket av en ulykkesforsikring, og bare 5 prosent av en kombinert ulykkes- og sykdomsforsikring.

- Minimum 90 prosent av de barna som blir varig uføre, blir det som følge av en sykdom, sier Stein Haakonsen, informasjonssjef i FNH. Derfor er det naturligvis viktig også å tegne en forsikring som dekker sykdomstilfellene.

Et barns sykdom kan føre til at familien må kjøpe nytt hus, spesialtilpasset bil, eller at en av foreldrene må si opp jobben sin. Disse forholdene vil gi de fleste familier en økonomisk belastning.

Ikke alle forsikringsselskapene vi snakket med har forsikringer som dekker barn som blir uføre på grunn av sykdom. Tennant Forsikring er en av de som ikke har.

Av de forsikringsselskapene vi snakket med, tilbyr disse kombinert ulykkes- og sykdomsforsikring: Gjensidige NOR, Vesta, Storebrand, Sparebank 1 og Vital.

Hva koster det?

En ulykkesforsikring vil ofte koste rundt 400 kroner årlig, samtidig som en kombinert ulykke- og sykdomsforsikring vil koste om lag 800 kroner årlig.

Selskapene tilbyr ganske ulike produkter, og det ikke mulig å lage en full sammenlignbar prisoversikt. Likevel har vi sammenstilt de ulike forsikringsselskapers priser og dekningsgrader. Klikk på linken øverst til høyre for å sjekke prisene.

Bare et av selskapene, Storebrand, inkluderer uførekapital og uføretrygd i barneforsikringen sin. Dette betyr at forsikrede kan motta 410.000 kroner som engangsutbetaling og 41.000 kroner i årlig tilskudd, når vedkommende er mellom 18 og 67 år gammel. Forutsetningen for å motta disse tilskuddene er at personen er minimum 50 prosent varig arbeidsufør.

Gode råd

Ifølge Forsikringsnæringens Hovedorganisasjon er det en del råd som foreldre bør vurdere før de tegner forsikring for barna sine:

  • Sjekk om eventuelle kollektive forsikringer i arbeidsforhold også dekker barna.

  • Få rede på om det er etablert skoleforsikring i din kommune, og om den også dekker skolevei samt hvilken maksimalgrense som gjelder for ytelsen.

  • Gjør en vurdering av hvordan familieøkonomien vil tåle at barnet ditt blir ufør.

  • Vei dette opp mot årlig premie på barneforsikring.

  • Sjekk om forsikringen gir engangsutbetalinger (store umiddelbare utlegg til eksempelvis ny bolig) eller årlige ytelser (sikker økonomisk kompensasjon over tid).

  • Vær oppmerksom på at alle forsikringer har unntak for spesielt risikobelastet aktivitet (for eksempel slåsskamp).