Barn

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Del barna.

Ved samlivsbrudd blir du single - i hvertfall i første omgang. Barnefordeling skaper likevel ofte problemer.

Det mest økonomisk gunstige er å ha eneansvaret for barnet. Og har dere to barn, er det best å ha hovedomsorgen for ett barn hver.

For blir du bidragspliktig, får du fort dårlig råd. Disse tallene viser hvorfor det lønner seg å ha ett barn hver:

Om toppskatten: Toppskatten utgjør 13,5 prosent for den delen av inntekten som overstiger 320.000 kroner i skatteklasse 1 og 342.200 kroner i skatteklasse 2, og med 19,5 prosent for den delen av inntekten som overstiger 830.000 kroner i klasse 1 og 2.

Om personfradraget: Fradrag etter skatteloven § 15-4 er 30 100 kroner i klasse 1 og 60 200 kroner i klasse 2.

Om barnetrygden: Samme satsene som i fjor: 972 kroner per måned eller 11.664 kroner per år per barn. Her skatter man ikke av barnetrygden.

Til sammen gir overgang til skatteklasse 2 og én ekstra barnetrygd følgende inntektsøkning etter skatt:

 • Redusert toppskatt: 2.997 kroner per år

 • Økt personfradrag: 8.428 kroner per år

 • Ekstra barnetrygd 11.664 kroner per år

  Økt årlig inntekt: 23.089 kroner etter skatt per person.

  NB: Disse tallene gjelder når begge tjener over 320.000 per år og betaler toppskatt.

  Les mer:
  Om familieformer og økonomi