Barn spiser seg smartere

Barn som sliter på skolen kan bli dramatisk bedre hvis de får tilskudd av omega-3, viser engelsk forskning.

110 barn med koordinasjons-, konsentrasjons-, lese- og skrivevansker som presterte langt under gjennomsnittet på skolen deltok i undersøkelsen, som varte i seks måneder.

Noen av barna fikk et kosttilskudd, Eye Q, som inneholder omega-6 og omega-3-fettsyrer - resten fikk placebo.

Og resultatene var oppsiktsvekkende gode.

- Vi så dramatiske forbedringer. Hos noen barn tok det bare noen uker. Oppmerksomheten ble forbedret med opp til 400 prosent. Mange gikk fra å skrive uleselig til leselig, og tester viste at de ikke lenger var hyperaktive, sier Madeleine Portwood, som er utredningspsykolog i Durham og gjennomførte studien sammen med doktor Alexandra Richardson fra Oxford University.

Bedre selvtillit
Forskerne sier barna i studien også ble mye åpnere, fikk bedre selvtillit og hadde lettere for å kommunisere.

- Vi tror at vi med dette forskningsprosjektet har tatt et stort skritt fremover for å forbedre disse barnenes liv på skolen, sier hun.

Hun får støtte fra professor Birgitta Strandvik ved Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, som har gått gjennom resultatene.

- Dette er veldig interessant. Med enkel behandling kan en alvorlig lidelse bli kurert, sier professoren til den svenske avisen Expressen.

ADHD øker
Hun mener den moderne kosten er altfor fattig på sunt fett, som hjernen behøver for å virke. Det kan være en del av grunnen til at tilfellene av ADHD og dysleksi hos barn øker.

Omtrent 40 prosent av barna i undersøkelsen ble bedre av behandlingen med kosttilskuddet, som inneholder fiskeolje og nattlysolje.

De 110 barna som deltok i studien var mellom seks og elleve år, og kom fra 12 kommunale skoler i Durham i England. De hadde koordinasjons-, konsentrasjons-, lese- og skrivevansker som førte til at de presterte langt under gjennomsnittet på skolen - og hadde andre sosiale vanskeligheter. Studien er en dobbelblind, placebokontrollert studie.

Formålet var å finne ut om omega-3 og omega-6 fettsyrer påvirker barnas prestasjoner på skolen. Blant annet kom det frem at leseegenskapene ble forbedret med mellom 18 måneder og fire og et halvt år. Det betyr at en åtteåring som har lesekunnskapene til en seksåring og forbedrer den med tre år, leser som en niåring.

Barna som deltok i studien fikk to kapsler Eye Q hver morgen, lunsj og etter skoletid. Hvis de var syke kom læreren hjem til dem og ga dem kapslene.

 

Mozon.no, 15.11.2005