Barn snubler over nett-sex

Mange barn blir bombardert av nakenhet og porno på nettet, selv om de ikke oppsøker det.

Vårt globale nettverk flommer over av porno. I løpet av ett år kommer nesten halvparten av amerikanere mellom 10 og 17 år over pornografiske bilder mens de surfer på nettet. I to av tre tilfeller ønsker ikke ungdommene selv å se pornoen.

Det viser en studie fra University of New Hampshire som nylig er publisert i det medisinske tidsskriftet Pediatrics.

Det er de eldste tenåringene som oftest ser porno, men bildene og videoene finner også veien til de yngste. Mer enn 15 prosent av ti- og elleveåringene hadde kommet over porno uten at de ønsket det.

Mens guttene er mest positive og gjerne ser porno sammen, er jentene mer kritiske, viser en annen studie:

- Ikke bekymret
Den amerikanske studien stemmer godt overens med situasjonen i Norge. Også her i landet har nesten halvparten av unge mellom 9 og 16 år vært innom en nettside med pornografisk innhold en eller flere ganger i løpet av et år, viser en undersøkelse utført av Medietilsynet i 2006.

17 prosent av dem, sier de skulle ønske de aldri hadde sett pornoen. Samtidig syntes like mange at det var moro. Prosjektleder i Medietilsynet/SAFT, Stian Lindbøl mener foreldre ikke bør bekymre seg så mye.

- Barn og unge flest har ikke noe stort problem med vold og porno på nettet. De er mest opptatt av å chatte, blogge og spille. Det er vi voksne som er så utrolig fokusert på pornografien, mener Lindbøl.

- Nettpornografien er egentlig en variant av bladene vi hadde da jeg var ung, påpeker han.

Les også: Alle ser nettporno:

Aktive nettbrukere
Barnepsykolog Knut Halvdan Svendsen mener derimot at dagens medieverden er mer problematisk enn før.

- Før ble vi gradvis innvidd i hemmelighetene til de voksne. Det var bare de mest framtredende i ungdomsgruppa som fikk tak i Cocktail. Nå får mange unge inn over seg en medievirkelighet de egentlig ikke er klar for.

Han understreker at barn og unge stort sett er aktive nettbrukere som sorterer og filtrerer det de ser. Det er spesielt de som bruker mye tid på nettporno han er bekymret for.

- Et storforbruk på et tidlig stadium, vil påvirke den seksuelle oppvåkningen og ikke bare være til det gode, mener Svendsen.

Påvirker seksualiteten
Barnepsykolog Egil Launes ved Sørlandet Sykehus er enig.

- Dette er ikke sider som er ment for barn, og jo yngre barna er, jo mer betenkelig er det. En 16-17-åring vil ha et kritisk blikk på pornografien. En 10-12-åring er ikke så reflektert, forklarer Launes.

Han frykter pornografien vil påvirke ungdommenes holdninger til seksualitet og kropp.

- Pornografien har noen verdier som vi ikke ønsker at skal være grunnlaget for seksualiteten til barna våre, sier Launes.

- Lær deg internett
Både Launes og Svendsen mener foreldre er for naive i forhold til barnas nettbruk. Her får du noen gode tips om hvordan du kan bli en bedre internett-forelder:

* Sitt sammen med barna innimellom når de surfer på internett

* Snakk med barna om hvilke sider det er ok å se på, og oppfordre dem om ikke å gå inn på sider med pornografisk innhold.

* Diskuter med barna hva de skal gjøre når de kommer over en sånn side hva de tenker om pornoen.

* Lær deg å bruke internett, og skaff så mye du kan om internett og skaff deg kunnskap. Da virker du mer troverdig, og kan påvirke på en helt annen måte.