Barn på dietter uten melk

Barn som settes på melkefrie dietter trenger en melkeerstatning, kostråd, kalk og vitamintilskudd. Hvis ikke, kan man risikere at barnets ernæringsbehov ikke blir dekket med blant annet redusert lengdevekst som følge. Dette indikerer resultatene fra en norsk studie.

Barn på dietter uten melk

Barn som settes på melkefrie dietter trenger en melkeerstatning, kostråd, kalk og vitamintilskudd. Hvis ikke, kan man risikere at barnets ernæringsbehov ikke blir dekket med blant annet redusert lengdevekst som følge. Dette indikerer resultatene fra en norsk studie.

Allergi/intoleranse mot melk er vanlig i tidlig barndom, og behandlingen består av diett uten melkeprotein. Dette er imidlertid et stor inngrep i kosten, da man foruten melk og ost, også må unngå de fleste hel og halvfabrikata fordi de inneholder melkeproteiner. Melkefrie dietter er derfor en stor økonomisk, tidsmessig og sosial belastning. Størst bekymring har likevel vært knyttet til den ernæringsmessige verdien av en slik diett.

Mangelernæring

En kostholdsanalyse med 4 dagers veiet registrering av maten til et befolkningsbasert utvalg av norske 2 åringer med melkeallergi/intoleranse viser at denne bekymringen ikke har vært ubegrunnet. Barn på streng melkefri diett, som ikke hadde fått foreskrevet en melkeerstatning (n=10), hadde lavere inntak av energi, fett, protein, kalsium, riboflavin og nikotinsyre enn anbefalingene. Seks av de ti barna hadde en høyde under 10% percentilen for alderen, hvilket er signifikant lavere enn forventet og lavere enn hos barn med restriksjoner på egg. Næringsinntaket til barn som fikk en melkeerstatning var klart bedre, men ofte ble erstatningen brukt i for liten mengde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatene tyder på at mangelernæring forårsaket av diettene, kan være en medvirkende årsak til den reduserte lengdevekst man iblant observerer hos barn med matallergi.

Kan gi varige helseskader

Mangelernæringer i barnets første leveår kan gi varige helseskader. Det er viktig at barn som settes på melkefri diett blir foreskrevet et melkesubstitutt, og at de bruker den i tilstrekkelig mengde. Kalktabletter er viktig, og vitamintilskudd bør også brukes. Informasjons- brosjyrer om dietter, både til helse- personell og til pasienter, fås ved henvendelse til Statens ernæringsråd. Ingen bør settes på en melkefri diett uten en sikker diagnose.

Referanse:
Henriksen C, Eggesbø M, et al. Nutrient intake among two-year-old children on cows´ milk-restricted diets. Acta Paediatr 2000; 89:272-8.

Enkle kostråd til barn på melkefri diett

Bruk melkeerstatningen i tilstrekkelig mengde, dvs > 300 ml daglig. Kan benyttes i matlagingen (i grøt, pannekaker osv) for å oppnå tilstrekkelig mengde.

Unngå saft! Gi barnet heller vann eller melke-erstatningen å drikke.

Kalktilskudd, 500 mg

Multi-Vitamintilskudd eller 5ml tran kombinert med et B-vitamin tilskudd

Unngå syltetøy. Velg heller næringsrike pålegg som makrell i tomat, leverpostei, egg i skiver/eggerøre, skinke eller andre kjøttpålegg uten melk til barn som tåler det.

Varm lunsj istedenfor brødmåltid sikrer et mer variert kosthold.

Egg er en god kilde til proteiner for barn på melkefri kost som tåler egg.

Kilde :Merete Eggesbø ved seksjon for Epidemiologi ved Statens Institutt for Folkehelse www.folkehelsa.no

Tilrettelagt av Silje Stavik 18.06.01