Barn + mobil = sant?

Hver sjette åtteåring har mobil, men resten ønsker seg en fordi "alle andre" har. At det for foreldre kan være en sikkerhet å gi poden mobil, er klart, men når er barna egentlig modne nok til å forstå sammenheng mellom mobilbruk og kostnader? Og hvor tidlig er det noe poeng å lære dem mobilvett, sett i et økonomisk perspektiv?


Tallforståelse

Barn får ganske tidlig forståelse av at man betaler med penger. Men hvor mye hver krone er verdt, og hvor vi får pengene fra, er begreper det kan ta barn minst ti år å lære.

- Barn har tidlig tallforståelse, sier spesialpedagog og førskolelærer Cathrine Solgaard. Fra treårsalderen vet de hvor gamle de er, og kan telle med - eller på - fingrene. Når de blir litt eldre, fem-seks år, kan de fleste gjenkjenne tall, for eksempel på papiret, på klokken eller på en terning.

- Men det er store individuelle forskjeller, sier Solgaard. For å ta et enkelt eksempel, kan man spille Ludo med med de fleste femåringer. De kan trille terning, se tallet, og flytte brikken fem plasser fremover. Men mens noen kan hoppe direkte fem felter frem, må andre "telle" hver eneste rute med brikken - og noen må telle dottene på terningen.

Tall, penger og samfunnsøkonomi

- Barn får tidlig begrep om tall, også i forbindelse med penger, men det tar lang tid før de får en forståelse for hvor pengene kommer fra, sier Stephen von Tetzchner, professor ved Psykologisk institutt på universitetet i Oslo, med blant annet barn og ungdom som spesialfelt. Han peker på at vanskeligheten med å få barn til å se sammenhengen mellom mobilbruk og penger ikke bare er relatert til forståelsen av tall, men også til hvor pengene kommer fra - og hvordan samfunnet fungerer. - Barns samfunnskunnskaper kommer sent. Men hvor sent er veldig individuelt, sier Tetzchner.

Det er mange ting for barn å holde rede på når det kommer til mobiltelefoner. Ikke bare må de lære seg å bruke telefonen, finne frem til telefonnummer, eventuelt sende SMSer, MMSer og chatte, men for dem å få et reelt begrep om hvor mye selve telefonen koster, hvor mye det koster å ringe - og ikke minst hvor lenge de har ringt og hvor mye det har kostet er det lett å miste oversikten. Det kan nok mobilbrukere i alle aldre skrive under på. Størrelsen på mobilregningen eller hvor lenge det går mellom hver gang man må fylle på mobiler med kontantkort kan ofte komme som en stor overraskelse på selv den mest erfarne mobilbruker.

Gjentakelser

- Det å ringe er noe vi gjør ofte. Og det er de handlingene vi gjentar ofte som er vanskeligst å huske at vi har gjort, sier von Tetzchner.

Det er derfor ganske urimelig å forvente at små barn skal holde rede på ringetid helt på egen hånd. Men nytter det å prøve? Og hvor tidlig bør man prøve?

- Du kan gjerne si ting til barna, og forklare seksåringen, dersom han har mobiltelefon, at det koster penger å ringe, og at det koster mer penger, jo mer han snakker selv om han ikke nødvendigvis skjønner det, sier von Tetzchner. Foreldrenes formaninger vil virke en dag, selv om de ikke glir inn med en gang. Barns forståelse og begreper utvikles gradvis.

Det vil også være lettere for barna å forholde seg til dem når de er gamle nok til å skjønne hva du snakker om. Istedenfor å få en helt ny begrensning tredd nedover hodet, vil de få opplevelsen av å skjønne tanken bak det du alltid har sagt.

Sareptas krukke?

I løpet av barneskolen vil de fleste barn lære seg hvordan samfunnet fungerer, og hvilken betydning penger har: Hvor pengene kommer fra, hva man bruker dem til, hvilken reell verdi de har - og at man ikke alltid har ubegrensede midler til rådighet.

Men dette kan alikevel være vanskelig å overføre til familieøkonomien - det vil nok mange foreldre med tenåringer skrive under på. - Mange ungdommer tror at foreldrene er en økonomisk kilde uten bunn, og tror gjerne at foreldrene stopper dem av moralske og ikke reelt økonomiske grunner.

I våre dager da de fleste familier har så de klarer seg, og utad kan virke som om "alle har alt" kan det være vanskelig for barn å forstå at familien sliter økonomisk. I tillegg prøver nok mange foreldre prøve å skåne barna, og det er kanskje ikke så lett å forstå at det ikke alltid er flere hundrelapper i mors eller fars lommebok.

Bugg-økonomi

Da jeg var liten regnet jeg og vennene mine penger om til Bugg eller drops i ti-øringskiosken. Det gikk fire bugg på en krone, tyve på fem - og gikk vi til tiøringskiosken fikk vi hele femti drops på en femmer. Vil ikke dette kunne la seg overføre til barn og tellerskritt?

- Slik kunnskap er ofte situasjonsbetinget til å begynne med og blir overførbart i flere situasjoner etter hvert som barna utvikler seg, sier von Tetzchner. - Men det skal litt mer til før de kan videreføre denne kunnskapen. Mobilbruk og tellerskritt blir for abstrakt. Det er nok ikke før barn blir en åtte - ni - ti - elleve år at de klarer å danne seg ordentlige begreper om dette.

Finnes det en måte man kan lære barna å kontrollere bruk av mobil, slik at de ikke ruinerer (i første omgang) foreldrene, og senere, seg selv? Les mer

Er det egentlig lurt å kjøpe mobil til barna? For foreldre er det nok en stor trygghet å vite at man kan få fatt i barna sine, for eksempel om de er for sene, eller om noe uventet skulle skje. Les mer.

Stephen von Tetzchner er professor i psykologi ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Han har barn- og ungdomspsykologi som spesialfelt, og har skrevet flere bøker om emnet, blant annet Utviklingspsykologi og Barns språk.