Bare ett glass...

Nei, det er ikke mer som skal til. Ett enkelt glass øker risikoen for både skader og ulykker.

Du tror kanskje du har full kontroll over kropp og sjel etter et beskjedent glass med alkohol? Da må du nok tro igjen, i alle fall hvis vi skal høre på en ny svensk doktoravhandling.

Hva kan du om alkohol? Ta testen her!

For i den kommer det fram at du trenger ikke drikke deg fra all sans og samling for å øke risikoen for uhell og ulykker. Det er nok med ett enkelt glass, skriver den danske forskningsportalen Videnskab. De fleste alkoholrelaterte skader skjer nemlig etter bare ett glass eller noen få glass, ifølge avhandlingen.

Små mengder alkohol kan resultere i alt fra alvorlige voldsepisoder til uskyldige uhell som å snuble eller falle av sykkelen.

Hvorfor drikker du?
Menn som drikker mye øl kan risikere å miste synet

Mest i helgen

Sosiologen Hervé Kuendig, ved det svenske universitetet Karolinska Instituttet, har undersøkt sammenhengen mellom alkohol og skader.

Han kommer altså fram til at i de fleste tilfeller der alkohol er årsaken til en skade, har den skadede bare drukket en liten mengde alkohol. Skaderisikoen stiger i takt med økt alkoholinntak, ifølge Kuendig.

Vondt i hodet? Finn ut hvor fyllesjuk du er her!

Studien er utført i Sveits hvor sosiologen har intervjuet pasienter på et legekontor. Pasientene oppsøkte legen på grunn av skader forårsaket av ulykker og vold.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Studien er, ifølge Videnskab, unik da det er forsket lite på sammenhengen mellom et moderat alkoholinntak og skader. De fleste tilsvarende studier ser på forholdet mellom et høyt alkoholinntak og skader.

Hos en fjerdedel av pasientene som ble behandlet for skader, var alkohol med i bildet. Og det var helt klart når skadene hovedsaklig fant sted: For over 80 prosent av de alkoholrelaterte skadene oppsto i helgen.

Jane Tolstrup, forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, er positiv til resultatene, men sier det er vanskelig å bevise den direkte sammenhengen når det dreier seg om små mengder med alkohol.

Sommervarme gir skaderekord

Studien svekkes

- Det er veldig vanskelige å måle effekten av et enkelt glass. Det kan godt være at det er noe i det, men jeg ville være litt forbeholden med å si at et enkelt glass kan øke risikoen for å komme til skade, sier Tolstrup, ifølge Videnskab.

Hun synes studien svekkes av at det ikke kommer fram at det er noen kontrollgruppe med i studien. Men samtidig mener hun studien er relevant for danskene.

- Ettersom mange danske drikker mye, har mange en liten mengde alkohol i blodet til en hver tid. Og det er ingen tvil om at svært mange som er påvirket av alkohol, skader seg selv, sier hun.

Drunkorexia: Den nye spiseforstyrrelsen

- Resultatene viser at forebyggende tiltak bør iverksettes, og ikke bare på storkonsumenter av alkohol. For å unngå skader, kan den største nytten oppnås gjennom tiltak som påvirker det gjennomsnittlige alkoholinntaket, sier Hervé Kuendig i en pressemelding fra Karolinska Institutet.