Særfradraget for sykdomsutgifter 2016

Bare de som var alvorlig syke i 2010 og 2011 får dette fradraget

Antallet alvorlig syke som får særfradraget, har sunket betraktelig.

STORE SYKDOMSUTGIFTER? Da kan du ha krav på særfradraget - men du må ha vært syk i både 2010 og 2011. Foto: NTB/Scanpix
STORE SYKDOMSUTGIFTER? Da kan du ha krav på særfradraget - men du må ha vært syk i både 2010 og 2011. Foto: NTB/Scanpix Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det såkalte særfradraget for store sykdomsutgifter ble opphevet allerede i 2012, med overgangsregler som gjør at kun de som fikk fradraget i 2010 og 2011, fortsatt får dette når de leverer inn skattemeldingen for 2016.

Men noen ny fradragsordning blir det etter alt å dømme ikke. Og antallet som får fradraget, har gått kraftig ned fra 2011 til 2015.

Stadig færre får særfradraget

Da statsbudsjettet ble lagt frem for 2015, uttalte regjeringen at de ville jobbe med en ny ordning for de med store sykdomsutgifter. Målet skulle være en ny ordning som er enkel å forholde seg til for skattyterne og enkel å administrere for ligningsmyndighetene.

Enn så lenge har ikke dette skjedd, og særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2013-regler.

Det innebærer at kun de som fikk fradraget i både 2010 og 2011, får fradrag av 67 prosent av sykdomsutgiftene som er over grensen på 9.180 kroner. Fradraget føres opp i post 3.5.4 i selvangivelsen.

Tall fra Skatteetaten viser at det i 2010 og 2011, før de nye overgangsreglene slo inn, var henholdsvis 65.449 og 67.227 nordmenn som fikk særfradraget.

Deretter synker antallet årlig, fra 26.762 skatteytere i 2012 til 17.356 i 2015.

Altså var det 74,11 prosent færre som fikk fradraget i 2015, sammenlignet med 2011.

- Et løftebrudd

At det ikke er kommet en ny ordning etter regelendringen i 2012, kaller generalsekretær Bjørnar Allgit i Diabetesforbundet for et løftebrudd.

- Regjeringen lovet å vurdere hele ordningen på nytt. At regjeringen nå legger dette bort er å ikke følge opp sine egne lovnader og et løftebrudd mot de som har uflaks og får en kronisk sykdom som medfører ekstra utgifter til kosthold, fotbehandling, egenbehandling, private øyeleger, førerkort og andre merutgifter, sier Allgot til Dinside.

De som har fått diabetes etter 2010, får ikke dette særfradraget, selv om de skulle oppfylle de andre kriteriene. Ifølge Allgot får 12.000 personer diabetes hvert år.

- Har forenklet hverdagen for de med store sykdomsutgifter

Som allerede nevnt varslet regjeringen i 2014 at de ville utrede en ny ordning for særfradraget for store sykdomsutgifter.

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet sier til Dinside at regjeringens lovte utredning viste at et slik fradrag vil være lite treffsikkert, og at de derfor har beholdt særfradraget slik det er.

- Det gir økonomisk forutsigbarhet for de som er inne i ordningen, sier Næsje.

Han sier videre at de har forenklet hverdagen for personer med store sykdomsutgifter.

- Regjeringen har senket egenandelstak 2 med 680 koner til 1.990 kroner og hevet grensen for fritak fra egenandeler fra 12 til 16 år for barn som trenger fysioterapi. Det bidrar til å utjevne forskjeller i helsetjenesten, hevder Næsje.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!