Bankgebyrene stiger

Nå setter bankene opp gebyrene. Du får regningen. Men hvorfor? Bankene skylder på rentekuttene.

Når rentene går ned, faller bankenes inntekter. Slik kan det ikke være, i tråd med god banktankegang.


Kronene må inn. Ifølge Dagens Næringsliv er medisinen nå å øke gebyrene.

Økt fare

– Det er ikke mulig å kompensere på kostnadssiden for den endringen vi ser nå, sier konsernsjef Lars Nordström i Nordea til Bloomberg News.

Denne uka senker antagelig Norges Bank renta ytterligere. Det øker faren for at kundene får regningen i form av økte gebyrer.

Ingen av bankene vil flagge planene om økte gebyrer, men ifølge DN vil særlig tjenester som nettbank og kontofon være utsatt for gebyrhopp.