Bankene straffer små lån

Du tror kanskje at bankene belønner god sikkerhet for boliglån med lavere rente. Da må du tro igjen. Hvis du låner så lite som mulig, kan du tvert i mot få høyere rente!

De fleste tror at renten på et boliglån blir lavere jo bedre sikkerheten er for lånet. Derfor tror vi at nøysomhet ved låneopptak vil belønnes av banken.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Samboerparet Bente Røiland og Christian Stiegler trengte et boliglån på 430 000 kroner. Hos Postbanken fikk de imidlertid beskjed om at de måtte låne minst 500 000 kroner for å oppnå den beste boliglånsrenten. Paret oppførte seg deretter 100% rasjonelt i situasjonen: De tok opp en halv million i lån, og nedbetalte 70 000 kroner et par dager etterpå. Vel i havn med boliglånet, har paret gjort seg tanker om denne praksisen hos bankene:

- Vi synes det virker underlig og lite gjennomtenkt at banken "straffer" god sikkerhet med høyere rente, sier Bente Røiland til DinSide.

Intet nytt under solen

Bankene straffer små lån

Gjensidige NORs dårlige behandling av gamle programkunder har vært i søkelyset denne uken. At kunder med lite gjeld får dårligere betingelser enn andre, er imidlertid verken nytt eller unikt for Gjensidige NOR.

DinSide har funnet ca 20 banker som gir deg høyere rente jo mindre du låner, og det er sikkert flere der ute. Blant de vi har funnet er Postbanken, Kredittkassen og DNB, som alle øker lånerenten når du låner mindre enn et visst beløp.Her ser du hvilke banker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Blant bankene som setter opp renten når du låner lite, er vi overrasket over at vi også finner en rekke sparebanker. Hele 10 stykker finner vi i våre lister. Sparebanken Evenes-Ballangen, for eksempel, øker renten med 0,4% når lånet du tar opp er mindre enn 500 000.

Forklaringen

Forklaringen på bankenes praksis er selvsagt at renteinntektene av store lån bidrar mer til driftsoverskudd i banken enn rentene av små lån.

- Om kostnadene bakes inn i renten eller gebyrene er et spørsmål om smak og behag. Generelt er det riktigst å synliggjøre kostnader gjennom gebyrer, sier Jan Digranes, avdelingsdirektør i Sparebankforeningen til DinSide.

Dermed skulle en jo tro at bankene som tar høyere rente ved små lån også har de laveste etableringsgebyrene. Dette skulle i hvertfall gjelde for de store bankene, som kan la kundene nye godt av såkalte stordriftsfordeler. Vi må imidlertid skuffe våre lesere. Med noen få unntak, ligger etableringsgebyrene i disse bankene mellom 1000 og 2000 kroner.
Du kan se selv i vår oversikt over dagens boliglånsrenter.

Hva du bør gjøre

Ingenting tyder på at bankene har tenkt å belønne nøysomhet i større grad fremover.

- Så lenge vilkårene er kjent for kundene, er dette noe de tar høyde for når de beslutter å ta opp lån. Her er det opp til markedet å avgjøre hva som er riktig pris, sier Jan Digranes.

Som i så mange andre sammenhenger, må vi forbrukere altså ta vare på oss selv i denne saken. Dersom du ikke kan gjøre som paret Røiland/Stiegler, bør du alltid sjekke den effektive renten for boliglånene du blir tilbudt, og sammenlikne flere tilbud før du velger. Med vår effektiv rentekalkulator står du sterkere i bankenes boliglånsjungel.